Alternatywna regulacja systemu handlowego

Umiejętności: Zajęcie powinny także umożliwić: 1. System ADR obejmie wszystkie sektory rynku z wyjątkiem opieki zdrowotnej i edukacji. Krawiec, Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Podkreślali też, że są niechętni tworzeniu odrębnych, prywatnych systemów przy poszczególnych przedsiębiorstwach skoro działa już ADR przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej złożony z mediacji oraz polubownego sądu konsumenckiego.

W dalszej kolejności ekspert ECK omówił przykładowe modele ADR w Europie, zwracając uwagę zebranych na stosowane rozwiązania online i możliwości, jakie daje internet.

Alternatywna regulacja systemu handlowego

Prelegenci zgodnie stwierdzili, że niezbędne jest przygotowanie działań informacyjnych i promocyjnych, które przyczyniłyby się do zwiększania rozpoznawalności zarówno systemów alternatywnego rozwiązywania sporów, jak i przedsiębiorców, którzy do tych systemów należą w tym wypadku sugerowane jest wprowadzenie dla nich specjalnych Opcja binarna Naua — logotypów.

Podczas części drugiej — warsztatowej zebrani goście wskazali, jakie korzyści i szanse oraz jakie zagrożenia widzą we wdrożeniu regulacji ADR i ODR.

Przeciwstawiali możliwe rozwiązania ADR funkcjonującym obecnie trybom reklamacyjnym. Podkreślali też, że są niechętni tworzeniu odrębnych, prywatnych systemów przy poszczególnych przedsiębiorstwach skoro działa już ADR przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej złożony z mediacji oraz polubownego sądu konsumenckiego.

Tym bardziej że ilość spraw jest niewielka — od  r. Pierwsze warsztaty odbyły się 20 maja br.

Alternatywna regulacja systemu handlowego

Uczestniczyli w nim reprezentanci izb i organizacji turystycznych, przewoźników oraz Ministerstwa Sportu i Turystki. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły pakiet legislacyjny dotyczący polubownego rozwiązywania sporów.

Alternatywna regulacja systemu handlowego

Państwa członkowskie mają 24 miesiące na wdrożenie dyrektywy ADR, a w styczniu  r. Nowe przepisy będą miały bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą przedsiębiorstw,  zwłaszcza, że każdy sektor będzie objęty właściwością systemu pozasądowego rozwiązywania sporów.

Przedsiębiorstwa mogą też zostać zobowiązane Alternatywna regulacja systemu handlowego, a co za tym idzie sfinansowania systemów ADR w całości lub częściowo.

Alternatywna regulacja systemu handlowego

Wysokość związanych z tym kosztów będzie zależna od branży, czy liczby zgłaszanych sporów. Ponadto przedsiębiorcy będą musieli dostosować swoje umowy i dokumenty handlowe, umieszczając w nich informacje o odpowiednich systemach ADR. O dyrektywie ADR: Dyrektywa gwarantuje konsumentom możliwość przekazywania wszelkich sporów krajowych i transgranicznych do rozpatrzenia w ramach systemów ADR obejmujących również usługi internetowea także zapewniająca konsumentom otrzymywanie informacji o systemie ADR właściwym do rozpatrzenia ich.

Alternatywna regulacja systemu handlowego

System ADR obejmie wszystkie sektory rynku z wyjątkiem opieki zdrowotnej i edukacji. Dyrektywa będzie wiążąca dla państw członkowskich, a jednocześnie pozostawi im swobodę decyzji co do sposobu i metod jej wdrożenia.

Platforma ma mieć postać bezpłatnej, interaktywnej strony internetowej, dostępnej we wszystkich językach urzędowych UE.

Pełny opis: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rynku energii i jego znaczenia dla gospodarki Polski i jej bezpieczeństwa energetycznego.