Zapewnia opcje zapasow

Przykład dla opcji FIFO z kontrolą daty i Wstecz od daty wysyłki W tym przykładzie dostępne zapasy towaru o numerze A istnieją dla trzech różnych numerów partii. Aplikacje Commerce nie obsługują pełnego zakresu możliwości konfiguracji pozycji dostępnych w ramach opcji konfiguracji pozycji w rozwiązaniu Dynamics Supply Chain Management. Podsumowując, problematyka ustalenia optymalnego dla odpowiedniego przedsiębiorstwa poziomu zapasu bezpieczeństwa jest procesem wielopłaszczyznowym zawierającym nie tylko analizę wewnętrzną jednostki, ale także trendy rynkowe i otoczenie przedsiębiorstwa. Stany zapasów z inwentaryzacji Inwentaryzacje mogą być zaplanowane lub niezaplanowane. W odróżnieniu od zaplanowanej inwentaryzacji inwentaryzacje niezaplanowane nie mają wstępnie zdefiniowanej listy pozycji. Uwaga Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji?

Jeśli nie nastąpiły żadne przyjęcia przed datą wysyłki, stosowana jest rezerwacja FIFO.

Handel online IQ

Rezerwacja sprzedaży pozycji Określa, czy rezerwacja towarów odbywa się ręcznie, czy automatycznie. W rezerwacji automatycznej zapasy są rezerwowane podczas tworzenia wierszy zamówień.

Zapas bezpieczeństwa

Istnieje możliwość dokonywania rezerwacji na poziomie numeru towaru dla list składowych opcja Automatycznie lub dla poszczególnych elementów listy składowej opcja Rozłożenie. Wartość domyślna zasady Rezerwacja sprzedaży pozycji może być dziedziczona ze strony Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. Na tej stronie wartość ustawia się w polu Rezerwacja w sekcji Wartości domyślne sprzedaży na karcie Ogólne.

Wybór tej samej partii Rezerwacja tej samej partii umożliwia rezerwowanie zapasu dla wiersza zamówienia sprzedaży z jednej partii zapasów.

Raporty dotyczące zapasów

Jeśli chcesz użyć tej opcji, należy także w opcji Konsoliduj zapotrzebowanie ustawić wartość Tak. Istnieją dodatkowe ustawienia, które są wymagane dla grup wymiarów śledzenia i wymiarów magazynowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rezerwowanie takiej samej partii na potrzeby zamówienia sprzedaży.

Sygnaly niezawodnych opcji binarnych

Naciśnij Zapasy. Na ekranie zapasów włącz opcję Śledź ilość.

W polu Ilość wprowadź liczbę jednostek, jaką dysponujesz dla produktu lub wariantu. Naciśnij nazwę produktu, aby wrócić do ekranu jego szczegółów. Naciśnij Zapisz. Stan zapasów — w przypadku towarów, które korzystają z procesu zarządzania magazynem i wymagają stanu zapasów, to pole stanu nie może być konfigurowane ani modyfikowane za pośrednictwem aplikacji punktu sprzedaży.

Zarządzanie zapasami handlowymi

Domyślny stan zapasów zdefiniowany w konfiguracji magazynu sklepu jest używany podczas przyjęcia pozycji do zapasów.

Uwaga Wszystkie organizacje muszą przetestować konfiguracje pozycji za pośrednictwem aplikacji Commerce w środowiskach projektowych lub testowych przed wdrożeniem tych konfiguracji pozycji w środowiskach produkcyjnych. Przetestuj swoje produkty, używając ich do wykonywania regularnych transakcji sprzedaży typu cash-and-carry w POS i tworzenia zamówień klientów jeśli dotyczy za pośrednictwem POS, biur obsługi lub handlu elektronicznego, aby sprawdzić, czy mogą być w pełni obsługiwane.

Należy również przetestować procesy dotyczące realizacji i zapasów w punkcie sprzedaży takie jak operacje przyjmowania zapasów i realizacji zamówień przed wdrożeniem nowych konfiguracji pozycji, aby upewnić się, że aplikacja punktu sprzedaży może je obsługiwać.

Rezerwowanie ilości zapasów

Jeśli elementy są skonfigurowane w sposób, który nie jest obsługiwany przez aplikacje Commerce, a odpowiednie testy nie są wykonywane, mogą wystąpić awarie danych, których nie da się łatwo naprawić lub których nie da się w ogóle naprawić. Zamówienia zakupu Zamówienia zakupu są tworzone w module Commerce Headquarters.

Bitcoin Investment Trust Division U

Jeśli magazyn sklepu jest uwzględniony w nagłówku zamówienia zakupu lub w wierszach zamówienia zakupu, wiersze można przyjmować w sklepie przy użyciu operacji przychodzącej w punkcie sprzedaży. Zamówienia przeniesienia Zamówienia przeniesienia można tworzyć w module Commerce Headquarters, a także za pośrednictwem operacji przychodzącej lub operacji wychodzącej w punkcie sprzedaży.

Opcja Trademan Club Review

Za pomocą operacji przychodzącej punktu sprzedaży można utworzyć żądanie zamówienia przeniesienia, aby zapasy były wysyłane do sklepu z innego magazynu lub lokalizacji przechowywania. Za pomocą operacji wychodzącej punktu sprzedaży można utworzyć żądanie zamówienia przeniesienia, aby zapasy były wysyłane ze sklepu do innego magazynu lub lokalizacji przechowywania.

Nowy system i metody handlowe

Po utworzeniu zamówienia przeniesienia dla sklepu może on zarządzać przyjęciem zapasów dla zamówienia przeniesienia za pośrednictwem operacji przychodzącej w punkcie sprzedaży. Głównymi powodami zwiększania zapasu bezpieczeństwa są: wzrost kosztu braku zapasu, wzrost niepewności co do poziomu popyturosnące ryzyko wystąpienia opóźnień w dostawach, zagrożenie wzrostu cen zamawianych dóbr.

Głównym argumentem za ograniczaniem zapasu bezpieczeństwa jest duży koszt utrzymywania zapasów oraz stabilne zachowywanie się popytu oraz dostawców towarów bardzo duża terminowość dostaw, stały popyt bez większych odchyleń. Bibliografia Baran J. Wysokiński M. Jałowiecki, P. Bozarth C. Weiss W.