Strategie produktow., Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową

Produkcja i komercjalizacja ZESPÓŁ W Optingo bez względu na to, czy mówimy o naszych Klientach, czy pracownikach, wierzymy w to, że to właśnie człowiek jest najcenniejszym zasobem firmy i wszelkie nasze działania zorientowane są na niego. Zadania i zakres odpowiedzialności menedżera produktu Rozdział 8.

Strategie produktow.

Rozdział 8. Prawne aspekty strategii produktu 8.

Strategia produktu — jak przygotować? Definicja i przykłady W szystkie wspaniałe produkty zaczynają się od jasnej strategii nastawionej na klienta i rynek. Twoja strategia wyznacza kierunek twojego produktu i co chcesz osiągnąć.

Ochrona praw związanych z jakością produktu — gwarancja i rękojmia 8. Różnice między gwarancją a rękojmią 8.

Strategia rozwoju produktu

Uprawnienia z tytułu gwarancji 8. Zgodność produktów z normami — normalizacja i certyfikacja 8. System normalizacji i znaki potwierdzenia jakości 8. Deklaracja zgodności i bezpieczeństwo produktu 8.

Kamil Dunowski - strategia promocji produktów cyfrowych

Regulacje prawne obrotu opakowaniami 8. Ochrona praw związanych z produktem 8.

Strategia produktu – jak przygotować? Definicja i przykłady

Strategie produktow. prawa osobiste i majątkowe 8. Wynalazki, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe Część III. Decyzje strategiczne dotyczące oferty produktowej 9.

Strategia produktu — jak ją ułożyć? Spis Treści: Skuteczny marketing opiera się na przemyślanych działaniach, a te nie byłyby możliwe, gdyby nie odpowiednia strategia produktu.

Decyzje dotyczące asortymentu i jego wymiarów 9. Asortyment produkcyjny oraz handlowy 9. Wymiary asortymentu: głębokość, szerokość, pokrewieństwo 9.

Decyzje związane z zarządzaniem kategorią produktu 9.

Strategia produktu – jak ją ułożyć?

Wspomaganie informacyjne decyzji dotyczących oferty produktowej 9. Zbiory informacji o produkcie i sprzedaży 9.

Strategie produktow.

Udział w rynku i inne mierniki siły konkurencyjnej produktu 9. Analiza sprzedaży produktu 9.

Strategie produktow.

Źródła informacji o ofercie produktowej 9. Technologie informacyjne wspomagające zarządzanie ofertą produktową Rozdział Cykl życia produktu Koncepcja zintegrowanego cyklu życia produktu Model zintegrowanego cyklu życia produktu Zarządzanie cyklem życia produktu PLM Charakterystyka faz zintegrowanego cyklu życia produktu Źródła pomysłów na nowe produkty i testowanie koncepcji Analiza ekonomiczna i rozwój prototypu produktu Produkcja i komercjalizacja Strategie momentu, miejsca i wejścia na rynek Fazy rynkowego cyklu życia produktu Warianty krzywych rynkowego cyklu życia produktu Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a cykl życia produktu Rozdział Metody portfelowe analizy i oceny dotychczasowych produktów Elementy macierzy Strategie produktow.

Little Warianty strategii portfelowych proponowane przez Ch. Hofera i D. Schendela Macierz profilu technologii i mapa wrażliwości—zróżnicowania Mapa wrażliwości—zróżnicowania Portfel inwestycyjny badań i rozwoju Część IV. Strategie innowacji produktu Ergonomia, wzornictwo i stylizacja produktu Ergonomia w sferze zarządzania produktem Wspomaganie informatyczne projektowania produktów ergonomicznych Normatywne strategie innowacji produktu Klasyczne warianty strategii nowego produktu Strategie S.

Johnsona i C. Jonesa Decyzje strategiczne w procesie rozwoju nowego produktu Rozdział Strategie dotychczasowej oferty produktowej Strategie związane z rynkowym cyklem życia produktu Analiza trzech trendów — metoda Scheuinga Cele strategiczne w rynkowym cyklu życia produktu Strategie produktow. strategii produktu w fazach wprowadzania Renko Street Trading System wzrostu Warianty strategii produktu w fazach dojrzałości oraz schyłku Strategie porządkowania i utrzymania konkurencyjności oferty produktowej Strategie lidera, następcy oraz asekuranta Strategie pełnego oraz ograniczonego asortymentu Rozdział Wdrażanie i realizacja strategii produktu Rola zarządu przedsiębiorstwa Zadania i zakres odpowiedzialności Strategie produktow.

produktu Rola specjalisty ds.

Strategie produktow.

Zakres odpowiedzialności menedżera produktu Nowoczesne struktury organizacyjne w Strategie produktow. produktem Struktura organizacyjna — integracyjna oraz sieciowa Zakres odpowiedzialności zespołu projektowego Nowe wyzwania i trendy w obszarze strategii produktu Bibliografia Ireneusz P.

Rutkowski Ireneusz P. Autor 10 książek i około innych publikacji naukowych i popularno-naukowych o problematyce strategii produktu, zarządzania produktami, rozwoju nowego produktu, strategii marketingowych, metod badań rynku, zastosowania systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach handlowych.

Strategie produktow.