Opcje zatrzasku..

Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język. I say it's the Mandalay just back from evidence, give her a quick look, close the lid on the box, and she places it in the pouch. Na rynku mamy ogromny wybór profili okiennych. Kiedy "screenshot" Snapchats ten sposób, Twój jakość nie będzie wielki.

Tu jest jakiś magnetyczny zatrzask, chwila There's some sort of magnetic clamp, hold on Musimy przerzucić ten zatrzask, więc musisz to prześlizgnąć między ramami okna. All right, we've got to throw this latch up here, so you have to slide this up between the window frames.

Niechcianych włosów Włosy są usuwane z korzenia zwykłą zatrzask, a skóra pozostanie nienaruszona. Unwanted hair The hairs are removed from the root by a simple snap and your skin stays intact.

Następnie mamy niektóre rodzaje rękojeści chcesz, opcje są: chwyt kciukiem zatrzask, dźwignie, pokrętła, i ciągnie. Next we have some types of handle you want, the options are: thumb latch grip, levers, knobs, and pulls.

Tłumaczenie hasła "zatrzask," na angielski

Cóż, na poddaszu jest uszkodzony zatrzask, a on lubi zwiedzać. Well, the attic door latch is broken and he likes to explore. To jest na zatrzask, pamiętasz? There's a latch, remember? Obecnie istnieje kilka kilometrów aby przejść, Być może kilkunastu, i tutaj jest jeszcze Bubix zatrzask, po lewej stronie toru.

There are now a few kilometres to go, Perhaps a dozen, and here is yet Bubix latch, on the left of the track.

Rozpocząć nagrywanie przed dotknij na zatrzask, aby go otworzyć, więc można złapać całość. Kiedy "screenshot" Snapchats ten sposób, Twój jakość nie będzie wielki. Start recording before you tap on the snap to open it so you catch the whole thing.

When you "screenshot" Snapchats this way, your quality isn't going to be great.

Opcje zatrzasku.

Sprawia, że ukłon w stronę nadal i oni powiedzieć czy mogę zakończyć specjalne. Makes me nod to continue and they say sure I can finish the Special.

Tam jest zatrzask, pociągnij.

Jest ładny, poręczny, na Opcje zatrzasku., ze stali nierdzewnej. It's nice Small enough to carry, locking pinstainless-steel blade.

Opcje zatrzasku.

Na przykład okna, były wkładane, mocowane na zatrzask, i uszczelniane, więc odbywało się to bardzo szybko. The windows, for example, were put in and then extrusions snapped in, and, with a Opcje zatrzasku., and so it was very rapid.

Opcje zatrzasku.

Powiem, że to rubin Mandalay, dam jej go do obejrzenia, zamknę zatrzask, a ona włoży go do sakwy. Each one of these four donors Passed through powell's clinics for Opcje zatrzasku.

treatments. I say it's the Mandalay just back from evidence, give her a quick look, close the lid on the box, and she places it in the pouch.

Opcje zatrzasku.

Zasugeruj przykład Pozostałe wyniki Taki mechanizm powinien składać się z zatrzasku wyposażonego w urządzenie, które zwalnia zatrzask pod wpływem siły działającej w kierunku ewakuacji. Such means shall consist of a door-latching mechanism incorporating a device that releases the latch upon the application of a force in the direction of escape flow.

Ten zatrzask to nie zwykły zatrzask.

Opcje zatrzasku.

And this snap, you see it? It's not a snap. Zakryłam wszystkie gniazdka i mam zatrzaski na szafkach.

Tu jest jakiś magnetyczny zatrzask, chwila There's some sort of magnetic clamp, hold on Musimy przerzucić ten zatrzask, więc musisz to prześlizgnąć między ramami okna. All right, we've got to throw this latch up here, so you have to slide this up between the window frames.

I covered all the electrical outlets and got latches on the cabinets. Właśnie dlatego włożyłam tę szczególną bluzkę, na zatrzaski. Which is why I wore my special shirt, with the Ostrzeżenie o wulgarnym języku Pokaż Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, aby pomóc ci z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach.

zatrzaski balkonowe

Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język. Prosimy cię o zgłoszenie przykładów, które należy poprawić lub które nie powinny być widoczne. Tłumaczenia zawierające słowa wulgarne lub potoczne zwykle oznaczone są na czerwono lub pomarańczowo. Zarejestruj się, żeby zobaczyć więcej przykładów To proste i darmowe Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Tworzenie zatrzasków wektorowych Linia odniesienia wychodząca z inteligentnego punktu snapowania wskazuje określony wektor lub kierunek. Wektor ten można zespolić z kursorem, aby ułatwić rysowanie i przesuwanie obiektów. Inteligentny kursor będzie wtedy asystował podczas snapowania wzdłuż tego wektora.

Wyświetl więcej przykładów.