Opcje handlowe Kursy szkoleniowe. Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie handlowe, którego celem jest: Uświadomienie istoty ceny w relacjach handlowych. Wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie — dopuszczalność i skutki prawne. Co zawiera Program Księgi Handlowe w Praktyce? Gwarancja a rękojmia.

To szkolenie dla Ciebie! Przedstawimy jak zabezpieczyć płatność, dostawę, jakie wprowadzić zapisy z klientem z Polski i z zagranicy, aby choćby w minimalnym zakresie chroniły interesy Twojej firmy. Dostarczymy Ci konkretnych rozwiązań, podamy przykłady konkretnych klauzul umownych i wyjaśnimy ich znaczenie, pokażemy ryzyka i jak je minimalizować.

Cel szkolenia Na szkoleniu zostaną zaprezentowane wzory klauzul umownych, które pomagają we współpracy z kontrahentami polskimi i zagranicznymi. Pokażemy przykłady klauzul, które utrudniają prawidłowe wykonanie umów.

Szkolenie może również stanowić właściwy punkt wyjścia dla wprowadzenia w firmie odpowiednich procedur dokumentacyjnych w zakresie zawierania i zabezpieczania umów. Niewątpliwą zaletą szkolenia będzie przekazanie uczestnikom wzorów pism i dokumentów przydatnych w relacjach z kontrahentami.

Charakter prawny zamówienia. Metodyka szkolenia Metoda warsztatowa — liczne case study na bazie doświadczenia trenera podczas pracy w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Omówione zostaną kluczowe elementy zawierania i zabezpieczania umów z kontrahentami. Dialogowa formuła szkolenia nastawiona na rozwiązywanie konkretnych przypadków w umowach.

szkolenia stacjonarne i online

Adresaci szkolenia Kierownicy, właściciele i menedżerowie firm, członkowie zarządu, menedżerowie kontraktów i umów, pracownicy działów zakupu, działów administracji oraz działów windykacji, dyrektorzy finansowi, menedżerowie działów finansowych oraz handlowych. Program szkolenia I. Sposoby zawierania umów. Studium przypadku — interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m. Przesłanki ważności umowy. Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta.

Opcje handlowe Kursy szkoleniowe System handlu flashami

Podstawowe elementy umów handlowych. Jakie koszty kształtują cenę, wpływ warunków handlowych na cenę elementy nie będące kosztami produkcji a wpływające na poziom cen: termin realizacji umowy, opcja terminowa umowy, termin płatności, forma płatności, gwarancje dobrego wykonania itd.

Kary i odszkodowania w umowach. Możliwości zwiększenia i zmniejszenia odpowiedzialności dostawcy. Rękojmia i gwarancja — regulacje ustawowe, możliwe modyfikacje.

12 miejsc, z których możesz się uczyć inwestowania za darmo | autocity-poznan.pl

Gromadzenie właściwej dokumentacji i zachowanie trybów postępowania umożliwiających windykację należności. Wykonanie zobowiązania pieniężnego i niepieniężnego. Zasady i przesłanki i odpowiedzialności Menedżerów za błędne, niekorzystne zawarcie umowy w imieniu firmy.

Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem poniesienia odpowiedzialności. Kiedy do umowy z kontrahentem zagranicznym stosujemy Konwencję Narodów zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów czyli tzw. Konwencję Wiedeńską i co nam to daje w praktyce?

Prawo krajowe, prawo międzynarodowe i prawo Wspólnot Europejskich — wzajemne relacje, zależności i hierarchia. Umowa międzynarodowej sprzedaży: Obowiązki stron umowy. Ryzyko ponoszone przez strony umowy sprzedaży. Kontraktowe i poza kontraktowe sposoby ograniczenia ryzyka.

Prawo właściwe dla umowy — jak zrobić, aby umowa poddana została poprawnie prawu polskiemu? Co zrobić, gdy kontrahent zagraniczny nie zgadza się na prawo polskie Opcje handlowe Kursy szkoleniowe umowie?

Wiesz co to Orgalima? I kiedy możesz ją zastosować? Siła wyższa w umowie z kontrahentem zagranicznym — przykłady z umów.

Jak ograniczyć odpowiedzialność naszej firmy za nieterminową dostawę? Skuteczne zabezpieczenie płatności z kontrahentem zagranicznym.

Opcje Binarne Strategii Handlowej

Prawidłowa reprezentacja stron w umowie. Akta rejestrowe — sprawdzenie dokumentacji kontrahenta zagranicznego, gdzie szukać o nim informacji?

Czy ten kurs jest dla Ciebie?

Odpowiedzialność indywidualna osób podpisujących kontrakty członkowie zarządu firmy, pełnomocnicy, prokurenci. List intencyjny a umowa przedwstępna — jakie są różnice i skutki zawarcia? Oferta i jej przyjęcie według polskiego prawa oraz prawa międzynarodowego — odmienności.

Zaliczki a zadatek — jakie są różnice w umowach pod prawem polskim a w umowach międzynarodowych?

Opcje handlowe Kursy szkoleniowe Opcje udostepniania sa sprzedawane do pokrycia

Odsetki a kary umowne — jakie są zasady ustanawiania w umowach i egzekwowania? Pojęcie i charakter prawny gwarancji.

2. Szkolenia online Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Gwarancja a rękojmia. Przesłanki odpowiedzialności.

Opcje handlowe Kursy szkoleniowe Opcje kukurydzy kukurydzy w Chicago

Najważniejsze odstępstwa od polskich regulacji występujące w umowach pod kątem prawa niemieckiego i anglosaskiego. Przykładowe klauzule umowne: klauzule waiver, entire agreement, severability, governing law, jurisdiction and arbitration, klauzula poufności, hardship clause, force majeure clause.

Przedawnienie roszczeń w obrocie Opcje handlowe Kursy szkoleniowe. Wybór miejsca arbitrażu. Prawo właściwe. Język umów — czy musi być wersja polska? Jakie są zasadnicze konsekwencje niewykonania umowy?

Kursy i szkolenia | Akademia Leona Koźminskiego Warszawa

Odszkodowanie i jego zakres. W jaki sposób zakończyć umowę?

Opcje handlowe Kursy szkoleniowe Koszulka transakcyjna bin

Wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie — dopuszczalność i skutki prawne. Wybór drogi dochodzenia roszczeń: sąd czy arbitraż? Konsultacje indywidualne. Zamknięcie szkolenia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii Biznesu MDDP w formie elektronicznej lub innej, bez zgody, autora zabronione.