Uniwersytet Strategii Marketingowej PPT. Marketing w przemyśle żywieniowym - opis przedmiotu

Istota, zasady i kryteria segmentacji rynku. Pojęcie, funkcje i wymiary obsługi klienta jakość a koszt ; rola koncepcji marketingu i logistyki w procesie obsługi klienta. W ramach 30 godzin wykładów przewiduje się prezentację następujących zagadnień: 1. Skrócony opis: Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z rolą obsługi klienta w przedsiębiorstwach wdrażających koncepcje marketingu i logistyki.

Skrócony opis: Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z rolą obsługi klienta w przedsiębiorstwach wdrażających koncepcje marketingu i logistyki.

  • Grzegorz Karasiewicz Dyżur: poniedziałek - godz.
  • Logistyczno-marketingowa obsługa klienta - USOSWeb - Uniwersytet Opolski
  • SylabUZ - Oferta Dydaktyczna Uniwersytetu Zielonogórskiego

Przedstawienie zakresu decyzji oraz instrumentów ich wdrażania dotyczących kształtowania polityki obsługi klienta w przedsiębiorstwie, a także prezentacja konsekwencji podejmowanych decyzji w odniesieniu do konkretnych sytuacji problemowych na wybranych przykładach praktycznych. Wymagania wstępne Zaliczenie przedmiotów: Mikroekonomia, Zarządzanie, Prawo, Rachunkowość, skuteczność kształcenia zwiększa posiadanie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu marketingu i logistyki.

Uniwersytet Strategii Marketingowej PPT Podstawy day bitkoins

Pełny opis: 1. Pojęcie, funkcje i wymiary obsługi klienta jakość a koszt ; rola koncepcji marketingu i logistyki Uniwersytet Strategii Marketingowej PPT procesie obsługi klienta. Zarządzanie poziomem logistyczno-marketingowej obsługi klienta — decyzje strategiczne i operacyjne: przesłanki i uwarunkowania, zakres, konsekwencje, metody DBS, …rozwiązania organizacyjne, doskonalenie systemu obsługi klienta.

Projektowanie, realizacja i ocena logistyczno-marketingowej obsługi klienta: zasady i metody wyznaczania standardu obsługi klienta, dobór mierników jakości obsługi, metody zapewniania jakości w logistyczno-marketingowej obsłudze klienta analizy procesu, analizy statystyczne,… 4.

Uniwersytet Strategii Marketingowej PPT Jak sklada opcje zamowienia w Indiach

Operacyjne aspekty logistyczno-marketingowej obsługi klienta: przedmiot, zakres i jego implikacje, znaczenie dla cyklu zamawiania, instrumenty realizacji obsługi klienta marketing-logistyka-mix.

Literatura: 1. Kempny D. Adamieckiego, Katowice Zarządzenie logistyczną obsługą klienta, red.

Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania. Pełny opis: Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz uzupełniających go ćwiczeń.

Pokusa T. Instytut Śląski, Opole Literatura uzupełniająca — pozycje monograficzne i zeszyty naukowe 5. Strategie i logistyka w sektorze usług, ZN nrred.

Witkowski, A. Baraniecka, oraz nrred. Witkowski, U. Blaik P. Współczesna ekonomika usług, red.

Uniwersytet Strategii Marketingowej PPT Wysoka strategia handlowa na caly czas

Panasiuk, J. Perenc, G. Cichosz M. Kumar V. Wojciechowski T. Literatura uzupełniająca — teksty zamieszczone w czasopismach o tematyce logistycznej 1. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2.

  1. Systemy wewnetrzne szklane balustrady
  2. Podstawy marketingu - Przedmioty - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  3. Zdefiniuj termin strategii dywersyfikacji