Opcjonalny dziennik. Kiedy i jak długo dane są dostępne?

Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy. Your support person may use the incident ID to enlist help about your case from Microsoft. Verbose logging records all details about an error and includes these details in the report. Rezultat komunikacji OK: Wszystkie strony zostały poprawnie nadane lub odebrane.

Najlepsza strategia tygodniowej wyboru Sprzedaj opcje zakupu

If Company Portal behaves unexpectedly, you can report the problem to Microsoft by uploading app logs. Dzienniki aplikacji działają na urządzeniu i zawierają szczegółowe Opcjonalny dziennik o nieoczekiwanych zdarzeniach występujących w aplikacjach, takich jak Portal firmy.

Strategia opcji binarnej przez 1 godzine Wydatki na opcje udostepniania MSSF

The app logs live on your device and contain details about the unexpected events that occur in apps such as Company Portal. Firma Microsoft używa dzienników związanych z aplikacją Portal firmy do poznawania problemów i ulepszania przyszłych produktów. Microsoft uses the Company Portal-specific logs to learn from and improve upon future products. Porada Aby ułatwić personelowi pomocy technicznej i deweloperom aplikacji rozwiązanie problemu, włącz pełne rejestrowanie.

Dziennik kontrolny Konta użytkowników

To make it easier for your support person and app developers to figure out a problem, turn on verbose logging. Pełne rejestrowanie powoduje rejestrowanie wszystkich szczegółów dotyczących błędu oraz uwzględnia te szczegóły w raporcie. Verbose logging records all details about an error and includes these details in the report.

Uzyskaj darmowy bitcoin. Opcje na akcje Kosztowe quiz

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie ustawień rejestrowania. For more information, see Configure logging settings.

Zdalna praca z dokumentami - dziennik korespondencji w SPUMA

Przekazywanie dziennikówUpload logs Otwórz aplikację Portal firmy. Open the Company Portal app. Spróbuj odtworzyć Opcjonalny dziennik zdarzenie. Try to reproduce the event you experienced.

Opcje binarne brokerzy sa regulowane przez CYSEC Strategia GunBot RSI.

Ten krok jest opcjonalny, ale zapewnia, że szczegóły aplikacji Portal firmy będą widoczne u góry dzienników po ich przekazaniu. This step is optional but ensures that the Company Portal details appear at the top of the logs when uploaded.

Funkcjonalność dziennika

Użyj jednej z następujących metod, aby zainicjować przekazanie:Use one of the following methods to initiate the upload: Kiedy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, naciśnij opcję Raport. When you receive an error message, tap Report.

Godzina rozpoczęcia nadawania lub odbioru. Odbiorca Nazwa wyświetlana zarejestrowana przez drugą stronę. Zarejestrowany numer faksu, jeżeli nazwa wyświetlana nie została zarejestrowana. Jeżeli druga strona nie zarejestrowała ani nazwy, ani numeru faksu, w przypadku nadawania wyświetlany jest numer faksu lub nazwa zarejestrowana na liście odbiorców.

Potrząśnij urządzeniem. Shake your device.

If Company Portal behaves unexpectedly, you can report the problem to Microsoft by uploading app logs. Dzienniki aplikacji działają na urządzeniu i zawierają szczegółowe informacje o nieoczekiwanych zdarzeniach występujących w aplikacjach, takich jak Portal firmy. The app logs live on your device and contain details about the unexpected events that occur in apps such as Company Portal.

Następnie naciśnij opcję Wyślij raport diagnostyczny. Then tap Send Diagnostic Report. Zaczekaj, aż aplikacja Portal firmy przekaże dzienniki. Wait while Company Portal uploads the logs.

Zapisz identyfikator zdarzenia Opcjonalny dziennik przyszłość.

az sentinel incident-comment create

Save the incident ID for your records. Następne krokiNext steps Po przekazaniu dzienników wybierz pozycję Szczegóły wiadomości e-mail, aby zgłosić problem do osoby odpowiedzialnej za pomoc techniczną IT. After you upload the logs, select Email details to report the Profesjonalne wskazniki handlu to your IT support person. W treści wiadomości e-mail wyjaśnij okoliczności i dołącz identyfikator zdarzenia.

Bitcoin Money SV TradingView Zarabianie na forum binarne forum

In the body of the email, explain what you experienced and include your incident ID. Osoba odpowiedzialna za pomoc techniczną może użyć identyfikatora zdarzenia w celu zarejestrowania potrzeby uzyskania pomocy dotyczącej tej sprawy od firmy Microsoft.

Your support person may use the incident ID to enlist help about your case from Microsoft. Nadal potrzebujesz pomocy?

  1. Под этими камнями, если бы он решился потревожить покой спящих там, находился ответ, по меньшей мере, на один его вопрос.
  2. Funkcjonalność dziennika | autocity-poznan.pl
  3. Wybor binarny Regulacja FCA
  4. Обычно туда можно было попасть только пешком, кружным путем; иногда они вообще размещались в центре умело задуманных лабиринтов, подчеркивавших их изоляцию.

Still need help? Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną IT. Contact your IT support person.

Dane dostępne do wyświetlenia

Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy. For contact information, check the Company Portal website. Czy ta strona jest pomocna?

Strategie handlowe waluty pochodne Strategia handlowa RSI 14

Tak Czy chcesz coś dodać do tej opinii?