Sprinkles Systems World Trade Center

Partitions between store rooms for the storage of flammable liquids and control centres and muster areas shall comply with Type A60, for rooms fitted with pressurised sprinkler systems A Matthew Waxman: Tam w schronie zdawaliśmy sobie dobrze sprawę, że w Sali Decyzyjnej siedzą nasi bliscy koledzy i przyjaciele, którzy pozostali tam pomimo wyraźnego zagrożenia. Na szczęście nie musieliśmy potem wykorzystać tej zgody. Nozzles for fixed sprinkler systems, for high speed craft HSC are included under this item Niniejsza pozycja obejmuje dysze do stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich HSC Reg.

Nozzles for fixed sprinkler systems, for high speed craft HSC are included under this item Niniejsza pozycja obejmuje dysze do stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich HSC Reg. Sprinkler systems components for accommodation spaces, service spaces and control stations equivalent to that referred to in SOLAS 74 Reg. They are intended to be used as pipes in sprinkler systems. Są one przeznaczone do użycia jako przewody rurowe w instalacjach tryskaczowych.

Nozzles for fixed sprinkler systems, for high speed craft HSC are included under this item Niniejsza pozycja obejmuje dysze do stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich HSC Reg.

Sprinkler systems components for accommodation spaces, service spaces and control stations equivalent to that referred to in SOLAS 74 Reg. They are intended to be used as pipes in sprinkler systems.

Są one przeznaczone do użycia jako przewody rurowe w instalacjach tryskaczowych. Fixed sprinkler systems components for high-speed craft Części do stałych systemów zraszaczy dla statków o dużej szybkości My brother Eddie sells faulty sprinkler systems to elementary schools.

Installing the Phone System of the World Trade Center (Bonus Edition) - AT\u0026T Archives

Mój brat Eddie sprzedaje wadliwe zraszacze dla przedszkoli. Well, I found out today that there aren't any sprinkler systems on the East Coast.

fire sprinkler

Dzisiaj się dowiedziałam At that time, the World Trade Center had no fire sprinkler systems. W tym czasie wieże World Trade Center nie posiadały instalacji przeciwpożarowych.

Sprinkles Systems World Trade Center

Calanbau Brandschutzanlagen GmbH była reprezentowana w tym roku po raz pierwszy na wystawie i przy okazji, przedstawić swoje przeciwzamarzaniowych CalanCool systemów tryskaczowych w zimnych pomieszczeniach. Partitions between store rooms for the storage of flammable liquids and control centres and muster areas shall comply with Type A60, for rooms fitted with pressurised sprinkler systems A Przegrody pomiędzy magazynami do przechowywania łatwopalnych cieczy a ośrodkami sterowania i miejscami zbiórki muszą być zgodne z typem A60, natomiast w przypadku pomieszczeń wyposażonych w instalację ciśnieniowo -tryskaczową - z typem A Its product range includes raw materials, sprinkler systems, valves and many others.

Sprinkles Systems World Trade Center

Skład asortymentu obejmują, materiały surowe, systemy tryskaczowezasuwy oraz wiele innych Partitions between cabins, partitions between cabins and corridors and vertical partitions separating lounges according to section 10 shall comply with Type B15, for rooms fitted with pressurised sprinkler systems B0.

Przegrody pomiędzy kabinami sąsiadującymi w pionie, przegrody pomiędzy kabinami a korytarzami i pionowe przegrody oddzielające miejsca pobytu pasażerów zgodnie z sekcją 10 muszą odpowiadać typowi B15, a dla Najtansze udzialy z transakcjami opcji z ciśnieniową instalacją tryskaczową - typowi B0.

Instalacje tryskaczowe tylko głowice zraszające. The sprinkler systems weren't working.

  • sprinkler systems - Tłumaczenie na polski - angielskich przykładów | Reverso Context
  • Trojkatny system transakcji Hedging
  • Jaki jest handel opcjami binarnymi
  • the fire sprinklers - Tłumaczenie na polski - angielskich przykładów | Reverso Context
  • Last night the fire sprinklers flooded our apartment.
  • Automatic fire sprinkler system equipment Sprzęt do automatycznych pożarowych instalacji tryskaczowych tmClass Fire sprinklers, fire sprinkler assemblies, brackets and fire sprinkler systems Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Zespoły tryskaczy przeciwpożarowych, wsporniki i systemy tryskaczy przeciwpożarowych tmClass Fire sprinkler system local alarms Pożarowe instalacje tryskaczowe, alarmy lokalne tmClass Non-metallic pipes, namely chlorinated polyvinyl chloride pipe for fire sprinkler systems Niemetalowe rury, mianowicie rury z chlorowanego polichlorku winylu do systemów tryskaczowych tmClass Corrosion adversely affects fire sprinkler systems installed in homes and commercial buildings.
  • Prawda lub mit opcji binarnych
  • fire sprinkler in Polish - English-Polish Dictionary | Glosbe

System zraszający nie zadziałał. They're batboys, ball polishers, sprinkler systems.

Bunkier pod Białym Domem

Robią za podawaczy kijów, pucypiłków, zraszacze Ostrzeżenie o wulgarnym języku Pokaż Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, aby pomóc ci z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach. Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język.

Graffa, relacja uczestników dramatu z 11 września r. Wiceprezydent Dick Cheney wydał zgodę na zestrzelenie go, choć na pokładzie było kilkudziesięciu cywilów. Zapewne tak samo jest z większością Polaków. Dla pewnej wąskiej grupy — przeważnie ówczesnych funkcjonariuszy państwowych najwyższego szczebla — tamten dzień kojarzy się ze schronem pod Białym Domem zbudowanym podczas zimnej wojny, ale nigdy nie wykorzystywanym aż do tamtego wtorkowego poranka 19 lat temu. Na początku wszystko wyglądało jak bardzo dziwny wypadek — samolot American Airlines, rejs nr 11, rozbił się o o północną wieżę World Trade Center.

Prosimy cię o zgłoszenie przykładów, które należy Sprinkles Systems World Trade Center lub które nie powinny być widoczne. Tłumaczenia zawierające słowa wulgarne lub potoczne zwykle oznaczone są na czerwono lub pomarańczowo.

Sprinkles Systems World Trade Center

Zarejestruj się, żeby zobaczyć więcej przykładów To proste i darmowe Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia. Zasugeruj przykład.

Sprinkles Systems World Trade Center