Strategia wycofania RSI.. Jak w giełdowej analizie wykorzystać oscylator RSI

Pojawiające się na przemian fale wzrostowe i spadkowe zamykają się w przedziale — pkt. Wskaźnik handlu Bollinger Band jest powszechnym narzędziem używanym w codziennym handlu. Analizowany okres obejmuje całą, trwającą od końca r. Wellesa Wildera. Przyjęliśmy założenia, że sygnałem kupna jest pokonanie od dołu poziomu 30 pkt, a sygnałem sprzedaży spadek poniżej 70 pkt. Bears Power jest wskaźnikiem technicznym używanym do mierzenia siły Niedźwiedzi lub Sprzedających i ostatecznie do określenia równowagi między nimi sprzedawcami a Bykami lub Kupującymi.

Strategia wycofania RSI.

Sprawdziliśmy, jak funkcjonują w praktyce dwie najpopularniejsze strategie bazujące na RSI. Okazuje się, że wskaźnik ten może doprowadzić inwestora do bankructwa. Na powyższym wykresie indeksu WIG pokazane są dwa rodzaje sygnałów transakcyjnych, które można uzyskać dzięki oscylatorowi RSI.

Strzałki skierowane w dół oznaczają wskazania sprzedaży pozycja krótkaa te skierowane w górę sygnalizują kupno pozycja długa. W strefie oznaczonej numerem 1 pokazane są sygnały uzyskiwane przez wyjście RSI ze stref wyprzedania i wykupienia.

Strategia wycofania RSI.

Gdy linia wskaźnika spada poniżej 70 pkt, jest to wskazanie sprzedaży, a gdy rośnie powyżej 30 pkt — wskazanie kupna. W strefie numer 2 pokazana jest natomiast dywergencja spadkowa.

Dzieje się to w strefie wykupienia, więc jest to sygnał sprzedaży.

Strategia wycofania RSI.

Okazało się, że próba jego stosowania zgodnie z książkowymi zaleceniami kończyła się stratą, a w najlepszym wypadku niezbyt dużym zyskiem. Gdy zmieniliśmy podejście i zastosowaliśmy OS odwrotnie do zaleceń podręcznika, osiągnęliśmy znakomite rezultaty, a wyniki testów były bardzo stabilne.

Strategia wycofania RSI.

Dziś na warsztat weźmiemy najpopularniejszy oscylator, jakim jest RSI. Sprawdzimy, czy dwie najczęściej stosowane strategie, Strategia wycofania RSI.

bazują na tym wskaźniku, faktycznie są opłacalne.