Gotowka za pomoca opcji zapasow pracownikow. Śledzenie gotówki w aplikacji Shopify POS

Kiedy sprzedasz akcje więcej niż rok później, będziesz zadowolony, że złożyłeś wybory. W polu Autor wybierz użytkownika odpowiedzialnego za tworzenie raportów. Debet Kredyt Wprowadź kwotę z dokumentu kasowego w jednym z następujących pól: Debet — to pole służy do rejestracji przychodów gotówkowych i dokumentu KP.

Gotowka za pomoca opcji zapasow pracownikow

Android Na ekranie Zamówienia naciśnij ikonę wyszukiwania. W polu wyszukiwania wprowadź ID zamówienia lub nazwę klienta.

Gotowka za pomoca opcji zapasow pracownikow

Zamówienia zgodne z Twoim wyszukiwaniem pojawią się pod polem wyszukiwania. Aby wyświetlić zamówienia dla innej lokalizacji, naciśnij lokalizację i wybierz inną.

Dlaczego powinieneś zwalniać pracowników?

Naciśnij zamówienie, aby je otworzyć, lub naciśnij opcję Anuluj, aby powrócić do ekranu Zamówienia. Ogranicz pracownikom uprawnienia do wyszukiwania zamówień Jeśli chcesz ograniczyć pracownikom za pomocą PINów POS wyszukiwanie zamówień złożonych w innych lokalizacjach, możesz ustawić ograniczone uprawnienia pracowników.

Na ekranie Zamówienia naciśnij ikonę wyszukiwania.

Zapasy Zapasy mają one postać materiałów, które zostały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby. Zapasy mogą trwale utracić swoją wartośća więc odpis aktualizujący ich wycenę to nadwyżka wartości zapasów wynikająca z ksiąg rachunkowych, czyli ich cena nabycia bądź koszt wytworzenia, nad ceną zapasów netto, czyli nad kwotą pomniejszoną o koszty dokonania transakcji. Zaliczamy tutaj: materiały - zasoby obrotowe, których charakterystyczną cechą jest to, że w procesie produkcyjnym zużywają się całkowicie. Materiały dzielimy na: materiały podstawowe: zostają nabyte od dostawców lub wytworzone we własnym zakresie składniki majątku używane bezpośrednio w produkcji i przetwarzane na wyroby gotowe, do materiałów podstawowych zaliczamy również inwentarz żywy przeznaczony do uboju materiały pomocnicze: są to materiały wspomagające proces produkcyjny bądź realizację usługimogą to być na przykład części zamienne do maszyn, środków transportu, urządzeń i innych środków trwałych używanych w przedsiębiorstwie, środki czystości, opakowania wielokrotnego użytku, paliwa, odpady użytkowe, produkty uboczne jak i odzyski materiały w drodze: są to materiały, które nabyto, lecz nie znajdują się jeszcze w magazynie. Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe - obejmują grupę należności, które stają się wymagalne w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy do dnia bilansowego.

Gdy dokonujesz zwrotu kosztów zamówienia, możesz upewnić się, że poziomy zapasów są prawidłowe, poprzez zwrot produktów do magazynu. Produkty zwrócone do magazynu są przypisywane do zapasów przypisanej lokalizacji aplikacji Shopify POS. Kroki: Na ekranie Zamówienia naciśnij zamówienie, którego koszt chcesz zwrócić.

Śledzenie gotówki Ta strona została wydrukowana dnia Apr 06, Sesja śledzenia to okres, w którym realizowane są transakcje w Twoim sklepie.

Naciśnij opcję Zwrot kosztów produktów. Jeśli nie chcesz zwracać pozycji do zapasów, wyłącz opcję Zwróć do magazynu. Aby zwrócić koszty wysyłki, naciśnij opcję Dodaj obok opcji Wysyłka.

Gotowka za pomoca opcji zapasow pracownikow

Jeśli klient użył więcej niż jednej metody płatności, możesz podzielić zwracane koszty między wykorzystane metody płatności Wprowadź kwotę, którą chcesz zwrócić na każdą metodę płatności w sekcji Kwota zwrotu. Opcjonalnie: Naciśnij Dodaj powód zwrotu, aby dodać powód zwrotu.

Gdy będziesz gotowy -a do przetworzenia zwrotu, naciśnij opcję Zwrot kosztów.

Gotowka za pomoca opcji zapasow pracownikow

Jeśli klient zapłacił gotówką lub za pomocą zewnętrznego dostawcy płatności, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i naciśnij opcję Kontynuuj.

Jeśli chcesz wysłać klientowi e-mail lub SMS z paragonem, naciśnij Wyślij paragon e-mailem lub Wyślij paragon w wiadomości tekstowej na ekranie udanego zwrotu kosztów.

Gotowka za pomoca opcji zapasow pracownikow

Po przetworzeniu zwrotu kosztów naciśnij Gotowe, aby wrócić do ekranu szczegółów zamówienia. Ograniczanie uprawnień lokalizacji dla pracowników Jeśli chcesz ograniczyć pracownikom dostęp do ustawień lokalizacji i przeglądania zamówień złożonych w innych lokalizacjach za pomocą kodów PIN dla POS, możesz ustawić ograniczone uprawnienia dla pracowników.

Gotowka za pomoca opcji zapasow pracownikow

Gotowy -a do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?