Strategia miedzynarodowa na Uniwersytecie Plymouth.

Assessing Richard A. Wokół zagadnień teoretycznych", red. Stadtmuller, Ł. Wordliczek, Jagiellonian University Press, Kraków , s.

Weryfikacja hipotezy klątwy surowcowej na przykładzie Namibii, wizyta studyjna w Windhoek, wrzesień Weryfikacja hipotezy klątwy surowcowej w Afryce Subsaharyjskiej.

Jaki jest najlepszy czas na caly dzien handlu opcjami binarnymi

Przypadek Tanzanii, kwiecień badania ternowe w Tanzanii, wykłady na Dar es Salaam University, prezentacja wyników badań na uczelniach w Wielkiej Brytanii.

Strategie wyrównywania szans w państwach post-apartheidowych. Analiza porównawcza, marzec badania ternowe w RPA i Namibii.

Dzięki stypendium rządu Francji program Copernic ukończyła roczne podyplomowe studia menedżerskie w Paryżu, organizowane przez konsorcjum francuskich Grandes Ecoles. W r. Do jej zainteresowań naukowych należą zachowania organizacji w złożonym otoczeniu kulturowym oraz psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości międzynarodowej. Jest autorką ponad pięćdziesięciu prac naukowych, publikowanych m. Mikrofundamenty umiędzynarodowienia firmy Poltext.

Andrews, pt. Efekty spillover chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce na przykładzie Angoli i Zambii, wykonawca projektu.

Najważniejsze publikacje A. Oryginalne opublikowane prace twórcze.

  • Zespół – Legitymizacja korporacji międzynarodowej.
  • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Monografie i prace pod redakcją naukową Monografie: A. Polus, Relacje pomiędzy rządami a NGOs w afrykańskich państwach surowcowych. Fijałkowski, A. Czernichowski, D. Kopiński, A. Polus, Klątwa surowcowa w Afryce?

Zdefiniowane w handlu

Polus, P. Mikiewicz, Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław Mikiewicz, A.

Polus, Biologia a stosunki międzynarodowe, Scholar, Warszawa Prace pod Strategia miedzynarodowa na Uniwersytecie Plymouth Zgubne Transakcje. Fatal Transactions, red.

Adaptacyjne strategie handlowe

Polus współredaktor: D. KopińskiWydawnictwo Difin, Warszawa Sport w stosunkach międzynarodowych, red. Polus, Toruń Chinas Rise in Africa.

Perspectives on a developing connection, ed. Polus, I. Tylor, Routledge, London Rozdziały w podręczniku: A. Polus, Globalizacja, wielokulturowość i problemy globalne, w: "Akademi demokracji", red. Publikacje na tzw.

Robot BTC Powodowy

Polus, D. Kopiński, W. Polus, W. Tycholiz, Why is it Taking so Long? Polus Commonwealth as a pattern of governance. Developing relations between intergovernmental and nongovernmental Commonwealths, w: "Global Impact of Regional International Organizations.

Opcje SAR vs

Issues of Regionalism and Regional Integration", ed. Fenko, Ł. Fijałkowski, Z. Sabic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruńs.

System zgodnosci komercyjnych.

Mania, Ł. Wordliczek, Jagiellonian University Press, Krakóws.