Transakcje opcji Udostepnij MSSF vs GAAP

Ważne jest uwzględnienie tzw. Znaczenie tej decyzji determinuje również fakt, że dla różnych zobowiązań do wypełnienia można ustalić inny moment rozpoznania przychodu. Najprostszym przykładem jest transakcja walutowa, w której oczekiwana wartość jest teraz równa jednej kwocie, ale prawdopodobieństwo uzyskania dokładnie tej oczekiwanej wartości jest wyjątkowo niskie ze względu na dużą zmienność kursu walutowego. Zasady MSSF 16 rozwiążą ten problem, ponieważ wprowadzają obowiązek wykazywania w bilansie po stronie aktywów i zobowiązań niemal wszystkich umów leasingowych. Zasadniczo pojęcie kontroli jest szersze i teoretycznie, w przypadku zastosowania nowego zarządzania w odniesieniu do szeregu operacji, moment rozpoznania przychodu może być inny niż ten regulowany przez obecne kierownictwo. Dyrektor finansowy musi zidentyfikować umowę zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, nie dzieląc na przykład umów pakietowych na wiele oddzielnych źródeł dochodów, ale raczej sumując je.

Transakcje opcji Udostepnij MSSF vs GAAP Strategia handlowa 1m.

Polskie Standardy Rachunkowości bazują na podobnych założeniach koncepcyjnych. Występowanie pewnych różnic i ich istotność dla sprawozdania finansowego zależy od wielu różnych czynników, w tym od rodzaju jednostki gospodarczej, warunków transakcji, interpretacji bardziej ogólnych zasad rachunkowości, praktyk branżowych oraz wybranych przez jednostkę zasad polityki rachunkowości tam, gdzie US GAAP, MSSF bądź PSR oferują wybór.

Transakcje opcji Udostepnij MSSF vs GAAP Jaki jest handel opcjami binarnymi

Nasza publikacja podsumowuje podobieństwa pomiędzy poszczególnymi regulacjami, a jednocześnie omawia najważniejsze i najczęściej spotykane w praktyce różnice. Wskazujemy w niej także na obszary nieuregulowane bezpośrednio w PSR, w przypadku których, zgodnie z UoR, jednostki ustalając swoją politykę rachunkowości mogą wzorować się na rozwiązaniach przyjętych w MSSF.

Jednocześnie polecamy Państwu pozostałe publikacje EY dotyczące sprawozdawczości finansowej, które są dostępne na naszej stronie internetowej1 i zapraszamy do kontaktu.

Transakcje opcji Udostepnij MSSF vs GAAP Nie ma pomalowania systemow handlowych

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania do prezentowanego materiału zachęcamy do kontaktu z nami. Jak EY może pomóc.

Udostępnij ten artykuł na MSSF pięć rzeczy, które musisz wiedzieć już teraz Gdy w styczniu roku zaczną obowiązywać standardy MSSF 16, zmieni się sytuacja firm jako leasingobiorców — również w przypadku wynajmu powierzchni biurowych i innych nieruchomości. Wielokrotnie nagradzana dziennikarka Melanie Wright wyjaśnia, co oznaczają te zmiany i dlaczego tak ważne jest, by firmy były na nie przygotowane Wiele firm korzysta z leasingu, by zapewnić swoim przedsiębiorstwom niezbędne zasoby, takie jak powierzchnia biurowa czy pojazdy. Przygotuj się na ujmowanie leasingu w bilansie Przy księgowaniu leasingu leasingobiorcy muszą obecnie dokonywać rozróżnienia między leasingiem finansowym wykazywanym w bilansie i leasingiem operacyjnym, którego się tam nie ujmuje. Zdaniem Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w ten sposób trudniej jest uzyskać precyzyjny obraz aktywów i zobowiązań leasingowych firmy. Zasady MSSF 16 rozwiążą ten problem, ponieważ wprowadzają obowiązek wykazywania w bilansie po stronie aktywów i zobowiązań niemal wszystkich umów leasingowych.