Strategia opcji sprzedazy zakupu. Strategie Opcyjne Stosowane przez Inwestorów Giełdowych | TA

Wartość czasowa jest miarą możliwego wzrostu wartości opcji w okresie do jej wygaśnięcia. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś! Najwyższe wartości mają opcje blisko terminu wygaśnięcia; współczynnik rho — określa reakcję ceny opcji na zmianę stopy procentowej wolnej od ryzyka [2]. Jeżeli w terminie wykonania okaże się, iż cena rynkowa jest wyższa niż cena wykonania, wówczas strata kupującego ograniczy się do zapłaconej premii.

Co to jest opcja sprzedaży?

Strategia opcji sprzedazy zakupu

Opcja sprzedaży, czyli inaczej mówiąc opcja PUT, to nic innego jak rodzaj kontraktu, w przypadku którego wystawca gwarantuje nabywcy prawo, ale nie obowiązek, sprzedania waloru bazowego w określonym terminie i po z góry ustalonej cenie.

Jakie parametry charakteryzują opcję sprzedaży?

Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa. W przypadku rozmów oraz korespondencji elektronicznej związanych ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego zapis rozmowy zostanie udostępniony na żądanie osoby uprawnionej przez okres wymagany przepisami prawa, nie krótszy niż 5 lat.

Z definicji wynika, iż występują trzy parametry charakteryzujące opcję sprzedaży. Wśród cech charakterystycznych umowy opcyjnej wymienia się również asymetrię praw.

Spis treści

Wystawca opcji jest bowiem zobowiązany do wywiązania się z warunków kontraktu, zaś nabywca może, ale nie musi korzystać z nabytego prawa. Strategia opcji sprzedazy zakupu on trzy możliwości: wykonanie opcji, czyli zrealizowanie nabytego prawa dopuszczenie do wygaśnięcia opcji, co oznacza brak realizacji nabytego prawa sprzedaż opcji w okresie jej ważności.

Strategia opcji sprzedazy zakupu

W przypadku opcji sprzedaży nabywca oczekuje, iż cena waloru bazowego będzie niższa niż cena realizacji. Z kolei wystawca żywi przekonanie, iż cena instrumentu pierwotnego albo nie zmieni się, albo zmieni się przeciwnie do przewidywań nabywcy.

Rodzaje opcji Podobnie jak w przypadku opcji kupna, również i opcje sprzedaży możemy sklasyfikować, uwzględniając termin wygaśnięcia opcji. Wówczas wyróżniamy opcje typu europejskiego, amerykańskiego oraz bermudzkiego, które definiuje się w identyczny sposób co opcje kupna tych rodzajów.

Opcja put (opcja sprzedaży) - definicja | Xelion

Ich realizacja może się zatem odbywać kolejno: w dniu wygaśnięcia opcji, w dowolnym dniu giełdowym z dniem wygaśnięcia włącznie oraz w kilku ściśle określonych datach. Opcje walutowe możemy także podzielić, biorąc pod uwagę relację zachodzącą pomiędzy ceną wykonania a ceną instrumentu bazowego.

Strategie opcyjne — wprowadzenie i przykłady Opcje to dość nietypowy instrument finansowy. Standardowe opcje notowane są oczywiście na giełdach papierów wartościowych i to właśnie strategie opcyjne przeznaczone na rynek giełdowy są tematem tego artykułu. Choć opcje nie są w Polsce tak popularne jak kontrakty futures to można powiedzieć, że obok kontraktów terminowych jest to absolutna klasyka instrumentów pochodnych.

Pozwala to inwestorowi Strategia opcji sprzedazy zakupu określenie opłacalności opcji. Wyróżniamy wówczas: opcje w cenie — to inaczej mówiąc opcje na plusie. Ich wykonanie jest opłacalne.

Zakup Opcji Kupna / Zakup Opcji Sprzedaży

Oznaczają one bowiem, że cena bieżąca waloru bazowego jest niższa niż cena wykonania opcji; opcje po cenie — to opcje na zerze, a ich wykonanie ma neutralny wpływ. Cena bieżąca waloru pierwotnego jest bowiem taka sama lub nieznacznie różna od ceny wykonania opcji; opcje nie w cenie — czyli opcje na minusie.

W tym przypadku cena bieżąca instrumentu pierwotnego przewyższa cenę wykonania opcji, co w praktyce oznacza, iż jej wykonanie jest nieopłacalne. Biorąc pod uwagę rodzaj instrumentu bazowego, opcje sprzedaży możemy podzielić na: opcje towarowe — wystawiane są między innymi na produkty rolne, surowce mineralne czy też metale szlachetne opcje finansowe — to między innymi opcja walutowa PUT, opcja na akcję czy też opcje na indeksy ekonomiczne.

Jakie parametry charakteryzują opcję kupna?

Jaką pozycję przyjąć, inwestując w opcje sprzedaży? W przypadku opcji sprzedaży inwestor może przyjąć następujące pozycje: pozycję krótką — w przypadku tych opcji oznacza ona nic innego jak wystawienie opcji sprzedaży.

Strategia opcji sprzedazy zakupu

Wówczas wystawca jest zobowiązany do kupna w danym terminie określonej ilości instrumentu bazowego po uprzednio ustalonej cenie, za co otrzymuje od nabywcy premię opcyjną. Jeżeli cena rynkowa przewyższy cenę wykonania, wówczas do realizacji opcji nie dojdzie.

Menu nawigacyjne

Zysk wystawcy będzie wówczas równy premii. W odwrotnej sytuacji — gdy cena wykonania przewyższy cenę rynkową — wystawca opcji poniesie stratę.

Strategia opcji sprzedazy zakupu

Jest bowiem zobowiązany do kupna instrumentu bazowego po cenie droższej niż ta, która obowiązuje na rynku. W tym przypadku zatem wielkość straty jest ograniczona i może maksymalnie sięgnąć ceny wykonania opcji. Jeżeli spodziewamy się wzrostu instrumentu bazowego, wówczas warto zająć pozycję krótką; pozycję długą — to kupno opcji sprzedaży, co zabezpiecza nabywcę przed spadkiem cen.

Zyskuje on bowiem prawo sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie wykonania i w określonym terminie w zamian za zapłaconą wystawcy premię opcyjna.

Co to jest opcja kupna?

Jeżeli w terminie wykonania okaże się, iż cena rynkowa jest wyższa niż cena wykonania, wówczas strata kupującego ograniczy się do zapłaconej premii. Gdy zaś cena ta będzie niższa niż cena wykonania, nabywca będzie zyskiwał, osiągając największy zysk, w sytuacji gdy cena rynkowa waloru pierwotnego spadnie do zera.

Strategia opcji sprzedazy zakupu

Jeżeli więc spodziewamy się spadku cen instrumentów bazowych, warto zająć tę pozycję. Podobnie jak w przypadku opcji kupna, kombinacja różnych pozycji w opcjach sprzedaży umożliwia kreację różnorodnych strategii opcyjnych. Wśród najbardziej znanych wymienia się: strategię byka, strategię niedźwiedzia, strategię stelaża czy też strategię motyla. DI Xelion.