Tlumaczenie opcji papierow wartosciowych

Korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. If ING triggers the conversion option, the Netherlands has the choice to opt for the alternative redemption of the securities at a rate of EUR 10 per security plus accrued interest. Korzystanie z publikacji umieszczonych na stronie jest dozwolone pod warunkiem poinformowania o autorze publikacji oraz źródle jej pochodzenia. W tym kontekście zamienność oznacza, że posiadacz może wymienić dłużny papier wartościowy na akcje zwykłe emitenta.

What do you got? Zagregowane krótkie i długie pozycje opcji na transakcje walutowe z udziałem waluty krajowej a Pozycja krótka i Zakupione opcje sprzedaży ii Wystawione opcje kupna b Pozycja długa i Zakupione opcje kupna ii Wystawione opcje sprzedaży Aggregate short and long positions of options in foreign currencies vis-à-vis the domestic currency a Short positions i bought puts ii written calls b Long positions i bought calls ii written puts Opcja egzotyczna to rodzaj opcji finansowej o bardziej złożonej strukturze niż tradycyjne opcje kupna i sprzedaży.

Niezawodne opcje binarne broker Co to jest konto wyboru binarnego

In finance, an exotic option is an option which has features making it more complex than commonly traded vanilla options. Ostrzeżenie o wulgarnym języku Pokaż Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, aby pomóc ci z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach.

Strategia handlu opcjami binarnymi na 60 sekund Europejski system handlu emisjami i inni

Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język. Prosimy cię o zgłoszenie przykładów, które należy poprawić lub które nie powinny być widoczne.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych. Opcje kupna oparte na walutach lub innych papierach wartościowych uzależnionych od walut Call options with currencies or other currencies dependent security as underlying opcje kupna, które instytucja nabyła w odniesieniu do instrumentu kapitałowego podmiotu sektora finansowego; call options purchased by the institution on a capital instrument of a financial sector entity; Opcje sprzedaży oraz opcje kupna o znacznej ujemnej wartości wewnętrznej. Put options and call options that are deeply out of the money. For example, an entity may aggregate its continuing involvement by type of financial instrument eg guarantees or call options or by type of transfer eg factoring of receivables, securitisations and securities lending.

Tłumaczenia zawierające słowa wulgarne lub potoczne zwykle oznaczone są na czerwono lub pomarańczowo. Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia. Zasugeruj przykład.

  1. Brokerzy opcji binarnych z niskim depozytem
  2. Частота издаваемых ею звуков значительно возросла и пришла в соответствие с диапазоном нормальной речи.
  3. Хедрон мог помочь ему в поисках, но даже Шут разделял непонятный ужас перед Вселенной, пригвоздивший человечество к своему мирку на столь долгое время.
  4. Kalkulator mediacji opcji Zerodha
  5. Opcje kupna - Tłumaczenie na angielski - polskich przykładów | Reverso Context
  6. Opcje handlu na rynku akcji w Wielkiej Brytanii

Exchangeability means that the holder may exchange the debt security for shares of a corporation other than the issuer. Następnie AFI sprzedaje papier wartościowy na rynku. The AIF will then sell the security in the market.

Pozostałe tłumaczenia Wymienność oznacza, że posiadacz może wymienić dłużny papier wartościowy na akcje przedsiębiorstwa innego niż emitent.

Określa czy papier wartościowy notowany jest w procentach czy w jednostkach. Indicates whether the security is quoted as a percentage or in units. Rodzaj aktywów dostarczonych jako papier wartościowy.

Nie stanowią również usługi doradztwa prawnego, a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej. Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna czasowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym. Serwis internetowy został przygotowany również na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł zewnętrznych uznanych przez Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna za wiarygodne, ale Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Korzystanie z publikacji umieszczonych na stronie jest dozwolone pod warunkiem poinformowania o autorze publikacji oraz źródle jej pochodzenia. Otrzymując dostęp do stron serwisu WWW użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Type of asset provided as security. W tym kontekście zamienność oznacza, że posiadacz może wymienić dłużny papier wartościowy na akcje zwykłe emitenta.

Inwestycje online, takie jak bitkoin Bollinger Bands Italiano.

In this context, convertibility means that the holder may exchange a debt security for the issuer's common equity. Waluta, w jakiej zarejestrowano papier wartościowy Currency in which the security is recorded Cena, po której papier wartościowy jest emitowany, tj. The price at which the security is issued, i.

Darmowy program handlowy wyboru Z powodu stania sie bogactwem

Waluta, w której denominowany jest papier wartościowy Currency in which the security is denominated Jeżeli ING uruchomi opcję zamiany, władze Niderlandów będą mogły wybrać alternatywny wykup papierów wartościowych po cenie 10 EUR za jeden papier wartościowy plus narosłe odsetki.

If ING triggers the conversion option, the Netherlands has the choice to opt for the alternative redemption of the securities at a rate of EUR 10 per security plus accrued interest.

  • Она подняла было руку, приведя в волнение светящуюся паутинку своего платья, но тотчас снова уронила .
  • PAPIERY WARTOŚCIOWE - Tłumaczenie na angielski - autocity-poznan.pl
  • Rainbow System handlowy ATR

W przypadku zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń od dnia tego zaprzestania papier wartościowy oraz instrument pochodny pozostałe w księgach podmiotu sprawozdawczego podlegają wycenie jako pojedyncze instrumenty zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w niniejszych wytycznych. When hedge accounting is discontinued, the security and the derivative that have remained in the books of the reporting entity shall be valued as stand alone instruments as of the date of discontinuation in accordance with the general rules set out in this Guideline.