Udostepniaj oprogramowanie oprogramowania oprogramowania

To, czy zmiana stanowi udoskonalenie, jest kwestią subiektywną. Licencje na bazie kontraktu Większość licencji wolnego oprogramowania bazuje na prawie autorskim, a istnieją pewne granice tego, jakie wymagania można nałożyć za pomocą prawa autorskiego. Z licencji jednostanowiskowej co do zasady może korzystać tylko jedna osoba. To, czy załączyć licencję wyjaśniającą w jaki sposób oprogramowanie może być używane, zależy od autora. Zbieranie danych jest usprawniane dzięki parametrom zbierania danych i aplikacjom terenowym. A to z kolei zależy od technicznych aspektów danego programu czy usługi.

Sprawdź POLECAMY A jeśli ktoś wykupił taki pojedynczy dostęp, a potem w grupie znajomych, co może mieć miejsce w przypadku gier, albo w instytucji w przypadku systemów informacji profesjonalnej, korzysta z tego większa grupa?

Udostepniaj oprogramowanie oprogramowania oprogramowania

Pomińmy problem gier komputerowych, które z tego względu, że zawierają program komputerowy są w prawie autorskim traktowane inaczej [brak dozwolonego użytku osobistego]. Jeżeli na przykład system LEX nabywa osoba fizyczna to może go udostępniać rodzinie i znajomym w ramach użytku osobistego.

Daje ona możliwość współpracy przy tworzeniu map i aplikacji, przeprowadzania analiz przestrzennych, gromadzenia danych i dzielenia się własną narracją. Można także korzystać z szeregu zaawansowanych aplikacji. Typ użytkownika Creator będzie prawdopodobnie dobrze pasować do obowiązków zawodowych specjalistów GIS, menedżerów zasobów lub dziennikarzy danych. Typ użytkownika Creator jest typem podstawowym, co oznacza, że może administrować usługą ArcGIS Online lub oprogramowaniem ArcGIS Enterprise i może zostać zakupiony oddzielnie lub wraz z innymi typami użytkowników.

To ograniczenie nie obejmuje osób prawnych. Nie oznacza to jednak, że taki program nie może być udostępniany pracownikom przedsiębiorstwa, które uzyskało licencję na korzystanie z LEX w ramach stanowisk uzyskanych w ramach danej licencji.

Udostepniaj oprogramowanie oprogramowania oprogramowania

Jeśli więcej osób chce korzystać to trzeba dokupić dodatkowe licencje? To jest dość logiczne, że jeśli kupuje się licencję dla kancelarii Udostepniaj oprogramowanie oprogramowania oprogramowania to jest założenie, że korzystać z niej będą wszyscy, a przynajmniej duża część pracowników.

Art. 22. Używanie i udostępnianie oprogramowania interfejsowego

Jeśli to jest licencja jednostanowiskowa to ze względów technicznych nie może z niej korzystać więcej osób jednocześnie. Ale jeśli w ofercie są obok siebie licencje jednostanowiskowe, przypisane do konkretnych użytkowników, i wielostanowiskowe, to chyba oczywiste jest, że z takiej jednoosobowej nie może korzystać wielu pracowników? Tu znowu wracamy do umowy. Trzeba dokładnie przeczytać, do czego uprawnia licencja.

Sprawdź POLECAMY A jeśli ktoś wykupił taki pojedynczy dostęp, a potem w grupie znajomych, co może mieć miejsce w przypadku gier, albo w instytucji w przypadku systemów informacji profesjonalnej, korzysta z tego większa grupa? Pomińmy problem gier komputerowych, które z tego względu, że zawierają program komputerowy są w prawie autorskim traktowane inaczej [brak dozwolonego użytku osobistego]. Jeżeli na przykład system LEX nabywa osoba fizyczna to może go udostępniać rodzinie i znajomym w ramach użytku osobistego.

Z licencji jednostanowiskowej co do zasady może korzystać tylko jedna osoba. Nie znaczy to jednak, że przypadku gdy nabywa taką licencję osoba prawna, że musi to musi być na stale zindywidualizowany pracownik.

Typ użytkownika Creator

Dla uzyskania takiego skutku należałoby odpowiednio zredagować umowę licencyjną. Czy jako prawnik często obserwuje pan konflikty na tym tle? Owszem, zdarzają się spory o sposób korzystania z takich licencji.

Udostepniaj oprogramowanie oprogramowania oprogramowania

A w odniesieniu do udostępniania gier komputerowych to nawet swego czasu rozgorzała w sprawie udostępniania ich w chmurze. To problem złożony, bo należy uwzględnić problem, czy bezpośredni użytkownik [gracz] wkracza w prawa autorskie, czy zarzut ten dotyczy tylko świadczących usługę.

Historia Windows (1985-2015) — Od MS-DOSa do kafelków

W części podpowiedź zależy od tego, czy w komputerze gracza dochodzi do zwielokrotnienia programu. A to z kolei zależy od technicznych aspektów danego programu czy usługi. A jeśli dojdzie do zwielokrotnienia?

Udostepniaj oprogramowanie oprogramowania oprogramowania

Może mieć on wówczas roszczenie regresowe wobec tego, kto mu tę usługę udostępnił, ale jeśli ten udostępniający działa bezprawnie i nie ma uprawnienia do takiego modelu działalności gospodarczej, to użytkownik może wtedy także ponosić odpowiedzialność, a nie tylko ten, który mu umożliwił granie on-line.