Opcje rezerwatow gazu ziemnego.

W rezerwat Prządki został nazwany na cześć prof. Rezerwat Prządki im.

Henryka Świdzińskiego.

Opcje rezerwatow gazu ziemnego

Podczas spotkania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zobowiązał się do sfinansowania, wykonania i ustawienia w terenie dwóch rodzajów tablic informacyjnych - z nazwą formy ochrony przyrody oraz z zakazami obowiązującymi w rezerwacie. Rezerwat przyrody Prządki im.

Opcje rezerwatow gazu ziemnego

Henryka Świdzińskiego odznacza się dużymi walorami krajobrazowymi ze względu na malownicze grupy skałek górujących ponad wzgórzem. Z tego względu stał się on jednym z głównych punktów dla uprawiania indywidualnej i grupowej turystyki.

Opcje rezerwatow gazu ziemnego

Na terenie rezerwatu nie ma wyznaczonego szlaku dla ruchu pieszego, stąd też przebywanie osób w granicach rezerwatu jest naruszeniem zakazów przewidzianych dla tej formy ochrony przyrody. Ruch pieszy powinien odbywać się wyłącznie po wyznaczonym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krośnie, szlaku tzw.

Niestety malownicze skałki przyciągają zwiedzających, którzy wchodząc do rezerwatu naruszają obowiązujące prawo oraz narażają się na wypadek z uwagi na trudne warunki terenowe.

Opcje rezerwatow gazu ziemnego

Nazwę - Prządki im. Henryka Świdzińskiego - rezerwatowi nadano w r.

Opcje rezerwatow gazu ziemnego

Profesor Henryk Świdziński był geologiem, specjalistą geologii regionalnej Karpat oraz geologii złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, autorem dwóch prac dotyczących Prządek w okresie międzywojennym. Jedna z nich stanowi bogate opracowanie na temat grupy skał na tle budowy geologicznej okolicy.

Gaz ziemny - pożyteczny surowiec