Udostepnij opcje Data API. Azure Data Share | Microsoft Azure

Oznacz to pole jako element SecureString , aby bezpiecznie przechowywać go w Data Factory, lub odwoływać się do wpisu tajnego przechowywanego w Azure Key Vault. Szablon definiuje dwa parametry:The template defines two parameters: SinkContainer to ścieżka folderu głównego, w której dane są kopiowane do Azure Data Lake Storage. Select Web activity. Create a new connection for Source Connection. Publikowanie hostowanych obiektów i kafli Jeżeli portal jest skonfigurowany z serwerem hostującym, w portalu można również publikować warstwy internetowe z aplikacji ArcMap. May 10, This update contains the following changes: YouTube no longer identifies experimental API features and services.

Zrozumienie typów danych arkusza udostępniania w aplikacji Skróty Po włączeniu opcji W arkuszu udostępniania możesz otwierać skrót z innych aplikacji.

Udostepnij opcje Data API

Skrót uruchomiony z arkusza udostępniania otrzymuje dane wejściowe na przykład adres URL lub obrazek z wybranej aplikacji. Dane wejściowe z aplikacji nadrzędnej przekazywane są do pierwszej czynności skrótu.

APIs for Beginners - How to use an API (Full Course / Tutorial)

Gdy włączysz opcję W arkuszu udostępniania, możesz wybrać typy danych, które skrót może przyjmować. Gdy zmienisz typy przyjmowanych danych, skrót będzie wyświetlany tylko w aplikacjach, które udostępniają zawartość wybranego typu.

Sign in to your account

Na przykład, skrót przyjmujący tylko adresy URL będzie wyświetlany podczas uruchamiania skrótów z Safari, ale nie pojawi się podczas uruchamiania skrótów z aplikacji Zdjęcia. Skróty, które nie działają w bieżącej aplikacji, nie są wyświetlane.

Udostepnij opcje Data API

Porada: Wybierz typy przyjmowanych danych dla każdego skrótu, aby zachować porządek w arkuszu udostępniania. Uwaga: Skróty mogą czasem pojawiać się w nieoczekiwanych miejscach — na przykład skrót przyjmujący obrazy może pojawić się podczas udostępniania witryny w Safari, ponieważ witryny mogą zawierać obrazy.

Sposób odtwarzania można modyfikować przez dodanie odpowiednich parametrów do elementu IFrame do URL. Parametr autoplay pozwala na przykład automatycznie włączać odtwarzanie, a parametr loop sprawia, że wideo jest odtwarzane w pętli.

Poniższa tabela zawiera listę typów danych obsługiwanych przez arkusz udostępniania. Typ przyjmowanych danych.

Udostepnij opcje Data API