Opcje fiskalne

Uwaga Jeżeli wydruk Paragonu na drukarce fiskalnej nie powiedzie się w chwili zapisu dokumentu istnieje możliwość powtórnej fiskalizacji z poziomu menu kontekstowego prawy klawisz myszy wciśnięty, gdy dokument zaznaczony jest kursorem. W naszej Bazie Wiedzy znajduje się już artykuł o przenośnych kasach fiskalnych: Kasa fiskalna przenośna — dla kogo?.

Współpraca odbywa się na zasadzie wysyłania wystawionych dokumentów fiskalnych do drukarki.

Definicja strategii dywersyfikacji pionowej Poniewaz opcje wplywaja na udzialy

Podczas otwierania okna Dokumenty, program sprawdzi połączenie z drukarką, w przypadku błędu wyświetlony zostanie komunikat. Wysyłanie dokumentów odbywa się automatycznie.

Najlepszy program wyboru zapasow Codzienna krypta ograniczenia handlu

Po zapisie dokumentu fiskalnego program pyta czy wysłać dokument na drukarkę. Każdy dokument posiada status fiskalny, zapisany w kolumnie Fisk: Puste pole — do tej grupy zaliczamy dokumenty, które nie są fiskalne i nie Opcje fiskalne wysyłane do drukarki.

Swiece opcji binarnej Co to znaczy skorzystac z istniejacych opcji na akcje

Tak — dokumenty fiskalne poprawnie wysłane na drukarkę. Nie wysłano — dokumenty fiskalne nie wysłane na drukarkę z powodu błędu lub rezygnacji operatora.

Opcje handlowe Cena Dance Dance Bot Cryptorency

Zmiana tego statusu wiąże się z poważnymi konsekwencjami i może być wykonana tylko przy posiadaniu odpowiednich praw dostępu domyślnie posiada je administrator. Istnieje możliwość drukowania faktur VAT fiskalnych FAF na drukarce fiskalnej bez konieczności podłączania drukarki zewnętrznej.

Włączenie tej opcji zmienia dotychczasowe zachowanie programu, polegające na wydruku paragonu, a zaraz po nim faktury VAT na drukarce zewnętrznej na wydruk faktury wyłącznie przez drukarkę fiskalną.