Opcje DRS. Szczegóły aktualizacji () - autocity-poznan.pl

Ostatnia aktualizacja z dnia Wprowadzenie Funkcja DRS Distributed Ressource Scheduler , dostępna w klastrze VMware, umożliwia równoważenie obciążenia hostów dzięki automatycznemu migrowaniu maszyn wirtualnych vMotion. Automatyzacja DRS. Możesz zobaczyć, jak ustawić reguły koligacji w sekcji konfiguracji poniżej.

Czym jest VMware DRS Cluster?

Co najmniej dwa hosty zwane również węzłami muszą być połączone, aby utworzyć klaster. Po dodaniu hostów do klastra ich zasoby stają się zasobami klastra i są zarządzane przez klaster.

Klastry HA zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności maszyn wirtualnych i usług na nich działających; jeśli host zawiedzie, natychmiast uruchamia ponownie maszyny wirtualne na innym hoście ESXi.

Systemy zgodnosci przed handlem

W tym artykule dogłębnie zbadamy system klastra DRS. Jak działa klaster DRS? Takie rozwiązanie jest używane, aby zapobiec przeciążeniu hostów ESXi. Maszyny wirtualne mogą mieć nierównomierne obciążenia w różnym czasie, a jeśli host ESXi jest przeciążony, zmniejsza się wydajność wszystkich maszyn wirtualnych działających na tym hoście.

Z tego powodu DRS jest zwykle używany jako dodatek do HA, łączący przełączanie awaryjne z równoważeniem obciążenia. W przypadku przełączania awaryjnego maszyny wirtualne są restartowane przez moduł HA na innych hostach ESXi, a system DRS, wykorzystując dostępne zasoby obliczeniowe, zleca odpowiednie rozmieszczenie maszyn wirtualnych.

Technologia vMotion jest używana do migracji na żywo maszyn wirtualnych — dla użytkowników i aplikacji proces ten jest niezauważalny.

Co najmniej dwa hosty zwane również węzłami muszą być połączone, aby utworzyć klaster. Po dodaniu hostów do klastra ich zasoby stają się zasobami klastra i są zarządzane przez klaster. Klastry HA zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności maszyn wirtualnych i usług na nich działających; jeśli host zawiedzie, natychmiast uruchamia ponownie maszyny wirtualne na innym hoście ESXi. W tym artykule dogłębnie zbadamy system klastra DRS. Jak działa klaster DRS?

Można ustawić ograniczenia procesora i pamięci dla każdej puli zasobów, a następnie dodać do nich maszyny wirtualne. Na przykład można utworzyć jedną pulę zasobów o wysokich limitach zasobów dla maszyn wirtualnych programistów, drugą pulę z normalnymi limitami dla maszyn wirtualnych testerów i trzecią pulę z niskimi limitami dla innych użytkowników.

Przeglad systemu handlowego DTS

Kiedy są używane klastry DRS? Użycie kombinacji DRS i HA skutkuje uzyskaniem klastra o wysokiej dostępności z równoważeniem obciążenia. DRS jest również przydatny do automatycznej migracji maszyn wirtualnych z serwera ESXi wprowadzonego w tryb konserwacji przez administratora.

Ten tryb musi być włączony, aby serwer ESXi wykonywał operacje konserwacyjne, takie jak aktualizacje oprogramowania układowego, instalowanie poprawek zabezpieczeń, aktualizacje ESXi itp.

Nie ma żadnych maszyn wirtualnych działających na serwerze ESXi wchodzącym w tryb konserwacji.

Końcówka BANJO prosta podwójna, stal węglowa, typ DRS

Wykorzystanie zasobów procesora i pamięci przez każdą maszynę wirtualną, a także poziom obciążenia każdego hosta ESXi w klastrze, jest stale monitorowane. DRS sprawdza zapotrzebowanie na zasoby maszyn wirtualnych i określa, czy istnieje lepszy host dla maszyny wirtualnej. Jeśli istnieje taki host, DRS wydaje polecenie migracji maszyny wirtualnej w trybie automatycznym lub ręcznym, w zależności od ustawień.

DRS generuje te zalecenia co 5 minut, jeśli są konieczne. Distributed Power Management DPM to funkcja oszczędzania energii, która porównuje pojemność zasobów klastra z zasobami wykorzystywanymi przez maszyny wirtualne w klastrze.

Opcje handlowe SPX.

Jeśli w klastrze jest wystarczająca ilość wolnych zasobów, program DPM zaleca migrację maszyn wirtualnych z lekko obciążonych hostów ESXi i wyłączenie tych hostów. Jeśli klaster potrzebuje więcej zasobów, pakiety wake-up są ponownie wysyłane do hostów zasilania. Zasady podobieństwa — umożliwiają kontrolę nad umieszczaniem maszyn wirtualnych na hostach.

Transakcje opcji Cloudera Pracownia

Istnieją dwa typy reguł, które umożliwiają utrzymywanie maszyn wirtualnych w jednym miejscu lub rozdzielenie: zasady powinowactwa lub anty-powinowactwa pomiędzy poszczególnymi maszynami wirtualnymi. Przyjrzyjmy się, jak te reguły działają na przykładach.

System odsysania zwiercin TE DRS-3000

Załóżmy, że masz serwer bazy danych działający na jednej maszynie wirtualnej, serwer internetowy działający na drugiej maszynie wirtualnej i serwer aplikacji działający na trzeciej maszynie wirtualnej.

Ponieważ te serwery współdziałają ze sobą, trzy maszyny wirtualne najlepiej byłoby przechowywać razem na jednym hoście ESXi, aby zapobiec przeciążeniu sieci. Jeśli masz klaster na poziomie aplikacji wdrożony w maszynach wirtualnych w klastrze DRS, konieczne może być zapewnienie odpowiedniego poziomu nadmiarowości dla klastra na poziomie aplikacji zapewnia to dodatkową dostępność.

Kiedy wyjsc z transakcji

Podobnie, możesz zastosować to rozwiązanie, gdy jedna maszyna wirtualna jest głównym kontrolerem domeny, a druga jest repliką tego kontrolera domeny replikacja poziomu usługi Active Directory jest używana dla kontrolerów domeny. Jeśli host ESXi z główną maszyną wirtualną przestanie działać, użytkownicy mogą łączyć się z replikowaną maszyną VM kontrolera domeny, o ile ta ostatnia działa na osobnym hoście ESXi.

Opcje binarne Spojna strategia

Reguła powinowactwa między maszyną wirtualną a hostem ESXi może być ustawiona z powodów licencyjnych. Wiele zasad licencjonowania oprogramowania — na przykład oprogramowanie baz danych — wymaga od Ciebie zakupu licencji dla wszystkich hostów, na których działa oprogramowanie, nawet jeśli w klastrze jest tylko jedna maszyna wirtualna z oprogramowaniem.

Dlatego należy uniemożliwić migrację takich maszyn wirtualnych do różnych hostów i naliczanie dodatkowych licencji. Możesz to osiągnąć, stosując regułę powinowactwa: maszyna wirtualna z oprogramowaniem bazy danych musi działać tylko na wybranym hoście, dla którego masz licencję.

Please select your country / region

Ostatnia aktualizacja z dnia Wprowadzenie Funkcja DRS Distributed Ressource Schedulerdostępna w klastrze VMware, umożliwia równoważenie obciążenia hostów dzięki automatycznemu migrowaniu maszyn wirtualnych vMotion.

Pozwala ona przydzielać maszyny wirtualne do różnych hostów w klastrze w zależności od ich użycia i dostępnych zasobów.

Z tego przewodnika dowiesz się, jak skonfigurować tę funkcję Wymagania początkowe Dostęp do interfejsu vSphere W praktyce Funkcja DRS, której zadaniem jest optymalne rozdzielenie zasobów, przeprowadzi lub zaleci użytkownikowi przeniesienie maszyn wirtualnych na host lub pulę bardziej Opcje DRS opcja w ramach Twojego klastra.

Funkcję DRS możesz też aktywować podczas tworzenia nowego klastra lub później. Jeśli funkcja DRS nie jest aktywna w klastrze, wybierz ją, a następnie przejdź do karty Konfiguruj.

VMware DRS (Distributed Ressource Scheduler)

Parametry W tym samym oknie edycji ustawień znajdziesz cztery kategorie opcji. Możliwe jest również określenie mniej lub bardziej agresywnego progu migracji w trybach automatycznych.

Ostatnia aktualizacja z dnia Wprowadzenie Funkcja DRS Distributed Ressource Schedulerdostępna w klastrze VMware, umożliwia równoważenie obciążenia hostów dzięki automatycznemu migrowaniu maszyn wirtualnych vMotion. Pozwala ona przydzielać maszyny wirtualne do różnych hostów w klastrze w zależności od ich użycia i dostępnych zasobów.

Niektóre maszyny wirtualne mogą być w częściowo automatycznym trybie migracji, mimo że klaster jest w trybie całkowicie automatycznym.