Opcje udostepniania zwiazkow zawodowych Pacific Pracownicy

W związku z takim podejściem do wykładni art. Niniejsza Witryna wykorzystuje zakładki społecznościowe np. Zgodnie z orzecznictwem TSUE pracownikiem jest każda osoba wykonująca czynności rzeczywiste i efektywne, za wyjątkiem czynności mogących zostać uznanymi za marginalne i pomocnicze, przez pewien okres na rzecz innej osoby i pod jej kierownictwem, za co otrzymuje wynagrodzenie [11]. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Z jednej strony dochodzenie roszczeń z tytułu nierównego traktowania opiera się w prawie UE na paradygmacie skargi indywidualnej, uzależniając skuteczne uruchomienie mechanizmu ochrony od posiadania statusu ofiary nierównego traktowania. Wyłączenie to, podobnie jak art.

Dane osobowe wrażliwe O ile nie złożymy konkretnego żądania lub prośby, prosimy nie wysyłać do nas oraz nie ujawniać Danych osobowych wrażliwych zgodnie z obowiązującym prawem np.

Korzystanie z Witryny przez osoby nieletnie Witryna nie jest skierowana do osób w wieku poniżej 16 lat i prosimy, aby osoby te nie przekazywały Danych osobowych za pośrednictwem Witryny. Jeśli Państwa dziecko przesłało Dane osobowe i chcą Państwo żądać usunięcia takich Danych osobowych, prosimy skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej w sekcji Skontaktuj się z nami.

Давным-давно, быть может еще до основания Диаспара, произошло нечто такое, что не только лишило Человека любознательности, честолюбивого порыва к неизведанному, но и отвратило его от Звезд -- назад, к дому, искать убежища в узеньком замкнутом мирке последнего города 3емли. Он отказался от Вселенной и возвратился в искусственное чрево Диаспара. Пылающее неостановимое стремление, что вело его когда-то через бездны Галактики, сквозь мрак к островам туманностей за ее пределами, бесследно угасло.

Pasywne gromadzenie informacji Pasywne gromadzenie danych czyli pozyskiwanie informacji bez aktywnego udostępniania danych przez osobę odwiedzającą zwykle ma miejsce, gdy użytkownik odwiedza Witrynę.

Pliki cookie to standardowa funkcja stron internetowych, które pozwalają nam przechowywać niewielkie ilości danych na Państwa komputerze na temat wizyty na naszej Witrynie. Pliki cookie pomagają nam dowiedzieć się, które obszary Witryny są użyteczne i które obszary wymagają poprawy. Są usuwane po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera w inny sposób.

Opcje udostepniania zwiazkow zawodowych Pacific Pracownicy

Trwałe pliki cookie przechowują informacje na Państwa komputerze do wielu celów, takich jak pobieranie pewnych wcześniej podanych informacji jak hasłapomagając określić, które obszary użytkowników witryny sieci Web są najcenniejsze, i na bieżąco dostosowując witrynę sieci do własnych potrzeb. Trwałe pliki cookie umieszczane przez tę witrynę na Państwa komputerze mogą przechowywać dane osobowe, ale tylko wtedy, gdy zarejestrowaliście się Państwo lub w inny sposób wyrazili zgodę na przechowywanie danych osobowych podanych na stronie.

W przeciwnym razie serwer naszej strony wie tylko, że niezidentyfikowany użytkownik z plikiem cookie powrócił na stronę. Mogą Państwo zablokować w przeglądarce używanie plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo akceptować plików cookie, możliwe jest ustawienie przeglądarki tak, aby automatycznie blokowała przechowywanie plików cookie lub informowała za każdym razem, gdy witryna zażąda zapisania pliku cookie.

Za pośrednictwem przeglądarki można również usunąć zapisane wcześniej pliki cookie. Więcej informacji dostępnych jest na stronach pomocy przeglądarki. Jeśli jednak zdecydują się Państwo nie akceptować plików cookie, może to ograniczyć dostępne funkcje na naszych stronach internetowych.

Wraz z naszymi usługodawcy możemy również automatycznie gromadzić i wykorzystywać informacje w następujący sposób: Za pośrednictwem przeglądarki: Pewne informacje są gromadzone przez większość przeglądarek, takich jak adres Media Access Control MACtyp komputera Windows lub Macrozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego oraz typ i wersja przeglądarki internetowej.

Możemy uzyskać podobne informacje, takie jak typ urządzenia i identyfikator, jeśli uzyskują Państwo dostęp do Witryny za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Wykorzystujemy te informacje, aby zapewnić prawidłowe działanie Witryny. Adres IP: Państwa adres IP jest identyfikowany i logowany automatycznie w naszych plikach log serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Witrynę wraz z czasem wizyty i odwiedzonymi stronami.

Używamy częściowo zamaskowanych adresów IP do celów takich, jak obliczanie poziomów korzystania z Witryny, diagnozowanie problemów z serwerem i administrowanie witryną.

Dane osobowe wrażliwe

Możemy również uzyskać przybliżoną lokalizację z częściowo zamaskowanego adresu IP anonimizacja dwubajtowa. Informacje o urządzeniu: Możemy gromadzić informacje z urządzenia typ urządzenia, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, język, kraj, w którym Państwo się znajdują i typ przeglądarki internetowejz którego korzystali Państwo podczas swojej wizyty. Zarządzaj plikami cookie używanymi na tej stronie Aby zarządzać plikami cookie używanymi na tej stronie, otwórz okno dialogowe Ustawienia plików cookie w Centrum preferencji prywatności OneTrust.

Lista plików cookie używanych na tej stronie Aby zobaczyć listę plików cookie używanych na tej stronie, otwórz Strona deklaracji plików cookie. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa Dane osobowe Dane osobowe przekazane przez Państwo wykorzystujemy i ujawniamy zgodnie z opisem w punkcie gromadzenia, a zwłaszcza w celu: Zapewnienia funkcjonalności Witryny i realizacji poleceń, w przypadku stosunku umownego lub uzasadnionego interesu.

Między innymi: Aby zapewnić Państwu obsługę klienta Aby udzielić odpowiedzi na Państwa pytania i spełnić prośby oraz zakończyć transakcje.

Opcje udostepniania zwiazkow zawodowych Pacific Pracownicy

Aby przesłać informacje administracyjne, takie jak zmiany naszych warunków, zasad i polityki, a także informacje marketingowe, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Aby ułatwić funkcje udostępniania w mediach społecznościowych. Zapewnienia spersonalizowanych usług po uzyskaniu Państwa zgody lub w przypadku uzasadnionego interesu w dostarczaniu interesujących Państwa informacji. Między innymi: Aby lepiej Państwa zrozumieć i personalizować nasze interakcje z Państwem.

Aby analizować lub przewidywać preferencje naszych użytkowników w celu identyfikacji zagregowanych raportów trendów dotyczących wykorzystania naszych Witryn.

Aby analizować lub przewidywać Państwa preferencje, w celu poprawienia naszych interakcji z Państwem, tj. Współpracy w Państwem jako pracownikiem służby zdrowia, w przypadku stosunku umownego lub uzasadnionego interesu. Obejmuje to: Aby zweryfikować, czy mają Państwo prawo dostępu do niektórych produktów, usług i danych, które mogą być dostarczane tylko pewnym licencjonowanym Opcje udostepniania zwiazkow zawodowych Pacific Pracownicy służby zdrowia.

Aby wchodzić z Państwem w interakcje w oparciu o profesjonalną wiedzę i opinię w sposób cyfrowy lub inny. Aby angażować Państwo ankiety związane z naszymi produktami lub usługami bądź z filią lub partnerem biznesowym Fresenius Medical Care Aby współpracować z Państwem przy wydarzeniach medycznych, publikacjach lub spotkaniach doradczych.

Aby poszukiwać Państwa opinii na temat produktów i usług promowanych przez nas lub Partnera Fresenius Medicare bądź partnera biznesowego do celów rozwoju i ulepszania. Pozwolenia na Państwa uczestnictwo w specjalnych programach, działaniach, wydarzeniach lub promocjach w ramach naszych stosunków umownych z Państwem lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes.

Działania zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i spełniania naszych uzasadnionych interesów w utrzymaniu naszej działalności. Obejmuje to: Aby przeprowadzić analizę danych i kontrole. Aby zidentyfikować trendy użytkowania naszych Witryn i przeanalizować skuteczność naszej komunikacji.

Aby wykryć, zapobiec, zbadać oszustwa i włączyć cyber monitorowanie bezpieczeństwa i zapobieganie. Aby opracowywać, poprawiać, ulepszać lub modyfikować nasze produkty i usługi. Aby potwierdzić Państwa zdolność do uzyskiwania dostępu lub korzystania z określonych produktów lub usług. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasze produkty i usługi wpływają na Państwo i na tych, na których Państwu zależy.

Aby śledzić problemów i reagować na nie, w tym angażowanie się w monitorowanie regulacyjne i zgłaszanie obowiązków związanych ze zdarzeniami niepożądanymi, skargami dotyczącymi produktów i bezpieczeństwem pacjentów. Aby prowadzić i rozwijać nasze działalności. W jaki sposób udostępniamy Państwa Dane osobowe Udostępniamy również informacje zgromadzone za pośrednictwem Witryny: Innym oddziałom Fresenius Medical Care w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Opcje udostepniania zwiazkow zawodowych Pacific Pracownicy

Aby uzyskać dostęp do listy oddziałów Fresenius Medical Care, kliknij tutaj Naszym partnerom zewnętrznym, z którymi współpracujemy w zakresie poszczególnych produktów lub usług; Naszym zewnętrznym usługodawcom w celu świadczenia usług, takich jak hosting witryn internetowych i aplikacji, moderowanie, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, dostarczanie infrastruktury, usługi IT, obsługa klienta, usługi poczty elektronicznej i dostarczania poczty bezpośredniej, audyt i inne usługi; oraz Zgodnie z obowiązującym prawem, na rzecz strony trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego dysponowania całą lub częścią naszej działalności, aktywami lub kapitałem akcyjnym w tym w związku z bankructwem lub podobnymi postępowaniami.

Następnie dokonano analizy zakresów przedmiotowych wskazywanych aktów prawa wtórnego, przeciwstawiając je zakresowi przedmiotowemu polskich przepisów statuujących zakaz dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń z tegoż zakresu. W dalszej kolejności omówiono formy nierównego traktowania, a także dwie szczególne instytucje prawa antydyskryminacyjnego jakimi są działania pozytywne oraz racjonalne usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Następnie przeanalizowano kwestie związane ze środkami ochrony prawnej oraz zagadnieniami proceduralnymi i instytucjonalnymi, poświęcając szczególną uwagę stosowaniu przepisów z tego zakresu w praktyce polskich sądów.

Odrębnie przedstawiono w końcu problematykę prawa do równego traktowania w związku z korzystaniem z praw pracowników w kontekście swobodnego przepływu pracowników.

W ostatniej części ekspertyzy przedstawiono wnioski w zakresie zidentyfikowanych w toku analizy uchybień w transponowaniu do polskiego porządku prawnego analizowanych dyrektyw. Zakres podmiotowy dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze równego traktowania Zakres podmiotowy analizowanych aktów prawa wtórnego obejmuje przede wszystkim ochronę osób fizycznych przed nierównym traktowaniem ze względu na przesłanki płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, niepełnosprawności, wieku oraz orientacji seksualnej.

O ile zdefiniowanie większości z tych przesłanek nie stwarza problemów, o tyle należy poczynić uwagi w odniesieniu do dwóch z wymienionych kryteriów, tj.

Opcje udostepniania zwiazkow zawodowych Pacific Pracownicy

Szczególny charakter pierwszego z nich wynika z dwóch okoliczności. W ustawie z dnia 3 grudnia r. Do tego szczególnego charakteru omawianej przesłanki na gruncie przepisów ustawy wdrożeniowej odniósł się Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 29 września r. Z kolei w przypadku przepisów Kodeksu pracy t. Po drugie, zgodnie z art. Przyjęcie takiego rozumienia nierównego traktowania ze względu na macierzyństwo pozwala wyciągnąć wniosek, że w takim przypadku należy odstąpić od dokonywania porównania z tzw.

Specyfikę tę poniekąd zauważa ustawa wdrożeniowa w art. Niemniej to na praktyce stosowania prawa spoczywa ciężar właściwej interpretacji przesłanki płci w zakresie nierównego traktowania ze względu na macierzyństwo [4].

W przypadku przesłanki niepełnosprawności konieczne jest zwrócenie uwagi na istnienie jej autonomicznego unijnego rozumienia [5]. TSUE nie tylko zatem nie postrzega niepełnosprawności w kategoriach medycznych, ale nie uzależnia jej stwierdzenia od odpowiedniej kwalifikacji w ramach krajowych systemów orzekania o niepełnosprawności [7].

Analiza orzecznictwa polskich sądów powszechnych sugeruje, że większość przypadków dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność dotyczy sytuacji, w której osoba występująca z zarzutem nierównego traktowania ma niepełnosprawność potwierdzoną właściwym orzeczeniem. W orzecznictwie polskiego Sądu Najwyższego dalej jako SN zidentyfikowano pojedynczy przypadek odwołania do unijnej definicji niepełnosprawności.

W wyroku z dnia 29 listopada r. SN dokonał jednak błędnego odwołania, gdyż kryteria zaprezentowane przez TSUE odniósł do przesłanki wyglądu, a nie niepełnosprawności, która wszakże nie musi mieć odzwierciedlenia w wyglądzie danej osoby. O ile zatem pozytywnie należy ocenić dostrzeżenie przez SN istnienie unijnej definicji niepełnosprawności, o tyle zastrzeżenia budzi jej zrozumienie, które w przytaczanym orzeczeniu z uwagi na odwołanie do kwestii wyglądu z pewnością jest węższe niż unijne rozumienie tego pojęcia.

Orzeczenie to sygnalizuje zatem, że kwestia wykładni analizowanego pojęcia przez polskie sądy w kontekście przepisów równego traktowania może stanowić pewien problem. Z uwagi na naturę zjawiska dyskryminacji analizowane akty prawa wtórnego obejmują swoim zakresem podmiotowym rzecz jasna osoby fizyczne. Szczególny charakter motywu jako jednostki nietworzącej normy prawnej skłania do uznania, że państwom członkowskim pozostawiono daleko idącą swobodę w rozstrzygnięciu kwestii ochrony osób prawnych przed nierównym traktowaniem.

Polski ustawodawca zdecydował się w art. W art. Powiązał również ochronę osób prawnych z nierównym traktowaniem ich członków, powtarzając sformułowanie użyte w przywoływanym wyżej motywie 16, nawet jeśli w praktyce stosowania analizowanych przepisów mogą powstać wątpliwości interpretacyjne w zakresie określenia, kim są członkowie osoby prawnej [10].

Wydaje się to prostsze przy podmiotach, w których substrat osobowy odgrywa pierwszorzędną rolę np. Można by zatem zastanawiać się, czy przez członków osoby prawnej rozumieć należy wyłącznie osoby mające zasadniczy wpływa na działalność określonego podmiotu np.

Rozstrzygnięcie tej kwestii miałoby kluczowe znaczenie dla określenia zakresu ochrony osób prawnych przed nierównym traktowaniem. Zakres przedmiotowy dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze równego traktowania 3. Postanowienia te implementowano do polskiego porządku prawnego poprzez art. Jako przykład naruszenia zakazu dyskryminacji art. Należy zwrócić uwagę, że przytaczane przepisy KP pomijają kwestię równego traktowania w dostępie do doradztwa zawodowego, szkolenia zawodowego oraz przekwalifikowywania pracowników, w tym zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego.

Obszary te zostały jednak ujęte w ustawie wdrożeniowej, której art. Warto zwrócić uwagę, że w pewnym zakresie może dojść do zatarcia granic ochrony pomiędzy tą sferą a sferą edukacji, której niektóre elementy, takie jak chociażby właśnie praktyki zawodowe objęte programem studiów wyższych, powinny być doczytywane w kontekście art.

Istotne w tym względzie jest również objęcie przez polskiego Opcje udostepniania zwiazkow zawodowych Pacific Pracownicy zakresem zastosowania ustawy wdrożeniowej art.

  1. Подлинно разумная раса, вероятно, не может быть недружественной.
  2. Когда сильнейший рывок последовал в третий раз, сердце Элвина почти замерло.
  3. Polityka prywatności - Fresenius Medical Care
  4. Ее голос звучал почти умоляюще, и Элвин понимал, что она говорит не только с ним, но и со своим сыном.
  5. Он повернулся к Хилвару и подтолкнул его к внутренней двери.
  6. Etherscan API.

Co więcej, ustawa ta w art. Zakres przedmiotowy dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze równego traktowania nie wyczerpuje się jednak w odniesieniu do omawianego obszaru życia społecznego wyłącznie w zatrudnieniu pracowniczym, ale obejmuje również świadczenie pracy lub wykonywanie zawodu w oparciu o inne podstawy.

Zgodnie z jej art. Prowadzenie działalności na własny rachunek oraz wykonywanie zawodu zostały objęte zakresem ustawy wdrożeniowej, którą zgodnie z jej art. Obszar ten również został objęty zakresem przedmiotowym ustawy wdrożeniowej, której art.

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania Danych osobowych jest ważną kwestią, na którą zwracamy szczególną uwagę podczas procesów biznesowych firmy.

Na uwagę zasługują w tym zakresie dwa elementy. Rozbieżność ta zdaje się jednak wynikać z dostosowania terminologii unijnej do uwarunkowań krajowych, w których zgodnie z art. Pojęć tych nie można uznać za tożsame. Przytaczane akty prawa wtórnego nie mogą oczywiście przesądzać o konkretnych formach takich organizacji z uwagi na możliwe występowanie różnic w systemach prawnych państw członkowskich.

Samorząd zawodowy w polskim porządku prawnym jest zgodnie z art. Tymczasem forma samorządu zawodowego nie jest jedyną dopuszczalną w prawie polskim możliwością organizowania się osób wykonujących określony zawód. Wykładnia przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. Przepisy ustawy wdrożeniowej nie obejmują jednak swoim zakresem tych innych form. Jest to zresztą odwołanie do art. Zasadę tę transponowano do polskiego porządku krajowego poprzez art.

Co więcej, umiejscowienie przywoływanego przepisu w Rozdziale IIa KP, a także wspominane wcześniej zawarcie otwartego katalogu zakazanych kryteriów dyferencjacji w art. Na potrzeby art. Niemniej w przypadku transpozycji art.

Opcje udostepniania zwiazkow zawodowych Pacific Pracownicy

Z uwagi na umiejscowienie prawa do równego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości w KP przysługuje ono jedynie pracownikom w rozumieniu art. Ustawa wdrożeniowa nie zawiera tożsamego do c §1 KP przepisu, a mówi jedynie ogólnie w art. Problem w Opcje udostepniania zwiazkow zawodowych Pacific Pracownicy wypadku stanowi pojęcie pracownika, które w prawie UE ma charakter autonomiczny.

Zgodnie z orzecznictwem TSUE pracownikiem jest każda osoba wykonująca czynności rzeczywiste i efektywne, za wyjątkiem czynności mogących zostać uznanymi za marginalne i pomocnicze, przez pewien okres na rzecz innej osoby i pod jej kierownictwem, za co otrzymuje wynagrodzenie [11].

Oznacza to, że w rzeczywistości polskiego rynku pracy niektóre osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych mogą mieć w kontekście unijnym, a takim są przepisy o równym traktowaniu, status pracownika, nawet jeśli nie przysługuje on im na gruncie prawa krajowego. Tym samym mogą one być objęte zakresem art. Istotna w tym kontekście, choć jedynie w odniesieniu do przesłanki płci, jest również bezpośrednia skuteczność art.

Znikoma praktyka sądowa w odniesieniu do ustawy wdrożeniowej nie pozwala jednak na wyciągnięcie wniosku, czy kwestia ta jest identyfikowana w praktyce stosowania przepisów o równym traktowaniu. Powyżej omówione elementy zakresu przedmiotowego objęte zostały przez prawodawcę unijnego zakazem dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną.

Tożsamy zakres podmiotowy w obszarze zatrudnienia, prowadzenia działalności na własny rachunek oraz wykonywania zawodu został przyjęty przez polskiego ustawodawcę zarówno na mocy przepisów KP, gdzie zastosowano nawet szerszą ochronę w związku z przyjęciem otwartego katalogu kryteriów dyskryminacyjnych, jak i ustawy wdrożeniowej.

Należy zatem uznać, że w analizowanym zakresie ustawodawca polski dokonał co do zasady poprawnej implementacji analizowanych aktów prawa wtórnego. Przeprowadzona analiza wykazała jedynie uchybienia związane z członkostwem i działaniem w organizacjach pracowników lub pracodawców bądź jakiejkolwiek organizacji, której członkowie wykonują określony zawód.

Co więcej, zgodnie z art. W motywie 12 wspomina ona jedynie o konieczności objęcia ochroną przed nierównym traktowaniem dziedzin opieki społecznej włącznie z bezpieczeństwem socjalnym i opieką zdrowotną oraz ułatwieniami społecznymi.

Pomimo braku zdefiniowana wskazywanych pojęć, można jednak wyciągnąć co do ich treści następujące wnioski. Wskazuje na to wykładnia systemowa tego pojęcia. Po drugie, konstrukcja art.

Potwierdzenie zasady równego traktowania znalazło się zresztą w art. Zgodnie z tymi przepisami, zabezpieczenie społeczne jest bowiem jedynie elementem ochrony społecznej, obejmującej również m.

Prowadzi to nieuchronnie do postawienia pytania, czy w polskim systemie prawnym kwestie te objęte są zakresem znaczeniowym zabezpieczenia społecznego. O ile oczywiście w systemie tym nie funkcjonuje definicja legalna analizowanego pojęcia, o tyle pewną wskazówką, aczkolwiek nie definitywnym wyznacznikiem, może być art. Zgodnie z art. Świadczenia związane z zabezpieczeniem społecznym pracowników wykazują ścisły związek z wynagrodzeniem za pracę na gruncie prawa UE wobec przyjęcia przez TSUE szerokiej definicji wynagrodzenia.

Za objęte tym pojęciem TSUE uznał chociażby świadczenia z pracowniczych programów emerytalnych opierających się w głównej mierze na porozumieniu pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami pracowników [13]czy też składki odprowadzane przez pracodawcę w ramach pracowniczych programów emerytalnych wpływające bezpośrednio na wielkość innych świadczeń [14].

Analiza poprawności implementowania do polskiego porządku prawnego dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze równego traktowania Data: Ekspertyza przygotowana przez dr. Macieja Kułaka na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Tekst w pdf w załączeniu Wprowadzenie Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest ocena poprawności implementowania do polskiego porządku prawnego dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze równego traktowania. Przedstawiono w niej w związku z tym kluczowe zagadnienia unijnego prawodawstwa w tym obszarze, a następnie odniesiono je do polskich przepisów transponujących wskazane poniżej dyrektywy. Analiza krajowych aktów prawnych dokonana została ze szczególnym uwzględnieniem praktyki ich stosowania przez sądy krajowe, stanowiącej istotne kryterium oceny poprawności implementowania norm unijnych. Jednocześnie pominięto część zagadnień, w przypadku których nie stwierdzono uchybień implementacyjnych.

W orzeczeniu Dietz za objęte zakazem dyskryminacji w wynagradzaniu TSUE uznał z kolei samo prawo przystąpienia do pracowniczych programów emerytalnych [15]. Faktycznie należy uznać, że polskie ustawodawstwo nie zawiera stosownych regulacji ujmujących tę kwestię systemowo, chyba że zabezpieczenie społeczne pracowników należałoby uznać za objęte zakresem znaczeniowym pojęcia zabezpieczenia społecznego używanym przez ustawę wdrożeniową.

Niemniej nawet w braku stosownych regulacji odnoszących się wprost do omawianego zagadnienia, ochronę przed nierównym traktowaniem w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników można dzięki orzecznictwu TSUE wywieść z ochrony przed dyskryminacją w zakresie wynagradzania. Edukacja Zgodnie z art. To szerokie ujęcie doprowadziło do uznania, że dostęp do edukacji jestem jednym z zasadniczych aspektów analizowanej sfery życia społecznego. TSUE stwierdził również, że świadczenia finansowe w formie stypendiów wchodzą w jego zakres [18].

Implementacji w tym zakresie dokonano w art. Uwagę zwraca posłużenie się przez polskiego ustawodawcę pojęciami oświaty i szkolnictwa wyższego w miejsce edukacji. Należy jednak odczytać tę różnicę jako dostosowanie przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego, skoro polski system edukacyjny obejmuje te właśnie dwa komponenty. Warto zauważyć również, jak wskazano już wcześniej, że sfera edukacji przenikać się może ze sferą kształcenia zawodowego i zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego, np.

Z uwagi na przyjęcie różnych zakresów ochrony w tych obszarach prawidłowa kwalifikacja danego elementu jako przynależnego albo sferze edukacji albo kształcenia zawodowego będzie miała kluczowe znaczenie dla stosowania ustawy wdrożeniowej. Dostęp do dóbr i usług dostępnych publicznie Zgodnie z art.

Nie obejmuje ona jednak usług świadczonych przez państwo w zakresie jego władztwa, związanych np.

Transpozycji wskazywanych aktów prawa wtórnego do krajowego porządku prawnego dokonano w art. Uwagę zwraca rozbieżność terminologiczna pomiędzy analizowanymi dyrektywami a polską ustawą wdrożeniową.

Gromadzenie danych

Pomocna okazuje się w tym względzie opinia rzecznik generalnej Juliane Kokott w sprawie Belov, gdzie zasugerowała ona, iż warunki udostępniania oraz korzystania z dóbr i usług mogą stanowić element zakresu przedmiotowego wynikającego z art. Podzielenie tego poglądu prowadzi do uznania, że w istocie różnica terminologiczna pomiędzy prawodawstwem unijnym a ustawodawstwem polskim nie wydaje się przekładać na nieuzasadnione zawężenie zakresu ochrony przed nierównym traktowaniem, a tym samym nie stanowi niepoprawnej transpozycji analizowanych aktów prawa wtórnego do polskiego porządku prawnego.

Należy ponadto zwrócić uwagę, że ustawodawca polski zdecydował się w art. Jest to jednak kwestia nierozstrzygnięta ani w doktrynie prawa UE ani w praktyce jego stosowania. Wyłączenia z zakresu przedmiotowego ochrony przed dyskryminacją Ustawa wdrożeniowa zawiera w art. Z uwagi na szczególny charakter wszelkich wyłączeń i odstępstw od zasady niedyskryminacji, a także z uwagi na fakt, że wyłączenia te w różny sposób korespondują z dyrektywami w obszarze równego traktowania, w tej części ekspertyzy zostanie przyjęty odwrotny niż dotychczas porządek przeprowadzania analizy.

W pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną zatem wyłączenia przyjęte przez polskiego ustawodawcę, a następnie będą one skonfrontowane z treścią dyrektyw stanowiących wzorzec oceny.

Polityka prywatności

O ile jednak w tych aktach prawa wtórnego odwołanie to stanowi dookreślenie zakresu przedmiotowego w odniesieniu do dostępu do dóbr i usług, o tyle w polskiej ustawie wdrożeniowej urosło ono do rangi wyłączenia rozciągającego się na cały zakres przedmiotowy ustawy. Zdaje się to jednak nie wpływać na zawężenie zakresu ochrony przed nierównym traktowaniem wynikającego z prawa UE, gdyż większość obszarów życia społecznego objętych tych zakresem ma w istocie charakter publiczny, a nie związany z życiem prywatnym czy rodzinnym.

Niemniej należałoby zastanowić się nad relacją art. Zastosowanie przez polskiego ustawodawcę wyłączenia przedmiotowego sugeruje bowiem, że zatrudnianie w tej sferze, np.

Z tego względu należy uznać, że na gruncie prawa UE nieuzasadnione jest stosowanie wyłączenia określonego art.

Oczywiście zasadne może być w przypadku sfer życia prywatnego i rodzinnego przyznanie jednostce daleko idącej autonomii, jednak rozwiązywanie ewentualnego konfliktu pomiędzy ochroną tej sfery a prawem do równego traktowania powinno odbywać się w procesie równoważenia praw na gruncie konkretnego przypadku.