Opcje Apple.

Produkty nieoznaczone marką Apple mogą być objęte gwarancją producenta, której udziela producent produktu — w celu uzyskania dalszych informacji prosimy zapoznać się z tekstem umieszczonym na pudełku produktu i w materiałach drukowanych. Strefy wzmożonego ruchu W wielkich miastach, takich jak Londyn lub Paryż, wyznaczono strefy wzmożonego ruchu, które pomagają ograniczyć liczbę pojazdów na zatłoczonych ulicach. Stuknij opcję dostępności, aby przeczytać opis funkcji i włączyć ją. W przypadku gdy usługi nie zostały zrealizowane w pełni, a Kupujący żądał, aby ich świadczenie rozpoczęło się w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług, Kupujący zostanie obciążony opłatą proporcjonalną do usług zrealizowanych do chwili poinformowania nas o zamiarze odstąpienia od umowy o świadczenie usług. Następnie kliknij opcję Utwórz nowy Apple ID.

Jeśli chcesz, zaznacz pola subskrypcji uaktualnień Apple.

Zarządzanie aplikacjami, z których korzystasz za pomocą funkcji Zaloguj się, używając konta Apple

Dzięki uaktualnieniom masz dostęp do najświeższych informacji, programów, produktów i usług firmy Apple. Kliknij przycisk Kontynuuj.

Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zweryfikować adres e-mail i numer telefonu. Po weryfikacji adresu Opcje Apple. możesz za pomocą nowego konta Apple ID zalogować się do sklepu iTunes Store oraz innych usług Apple, takich jak iCloud. Na urządzeniu z systemem Android: zaloguj się do usługi Apple Music na urządzeniu z systemem Android  za pomocą swojego konta Apple ID.

Jeśli zobaczysz komunikat, że podany adres e-mail jest już powiązany z istniejącym kontem Apple ID, konto Apple ID mogło już zostać utworzone. Wyświetlanie aplikacji przy użyciu konta Apple ID Aby wyświetlić listę aplikacji, z których obecnie korzystasz za pomocą funkcji Zaloguj się, używając konta Apple, i zarządzać preferencjami każdej z nich, przejdź do ustawień konta Apple ID na urządzeniu lub zaloguj się na stronie konta Apple ID.

Dowiedz się więcej o funkcji Zaloguj się, używając konta Apple. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch Otwórz aplikację Ustawienia, a następnie stuknij Opcje Apple. imię i nazwisko. Stuknij opcję Hasło i ochrona. Stuknij opcję Aplikacje używające Apple ID. Kliknij opcję Apple ID, a następnie wybierz opcję Hasło i ochrona. Stuknij ikonę profilu u góry ekranu. Przewiń, aby wyświetlić oczekujące uaktualnienia i informacje o poszczególnych wersjach aplikacji.

Stuknij opcję Uaktualnij obok aplikacji, aby uaktualnić tylko tę aplikację, lub stuknij opcję Uaktualnij wszystkie. Ręczne uaktualnianie aplikacji na komputerze Mac Otwórz sklep App Store. Na pasku bocznym kliknij przycisk Uaktualnienia.

System handlowy CZ. System handlowy Ingenet.

W przypadku gdy usługi nie zostały zrealizowane w pełni, a Kupujący żądał, aby ich świadczenie rozpoczęło się w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług, Kupujący zostanie obciążony opłatą proporcjonalną do usług zrealizowanych do chwili poinformowania nas o zamiarze odstąpienia od umowy o świadczenie usług. Zapieczętowane oprogramowanie komputerowe, które po dostarczeniu zostało rozpieczętowane.

Handel w trybach podatkowych Opcja binarna JTV.

Jeśli zwrócony produkt będzie uszkodzony, możemy pomniejszyć zwracaną kwotę pieniędzy o związany z tym spadek wartości produktu. Zwrócimy całą kwotę zapłaconą przez Kupującego w związku z produktem lub usługą z wyjątkiem wyraźnie określonych kosztów dostawy jeśli Kupujący nie wybrał dostawy standardowej.

Używanie panelu Opcje dostępności na komputerze Mac

Powrót do góry Usługi bezprzewodowe Niektóre produkty Apple wykorzystują usługi bezprzewodowe, które mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami oraz które podlegają postanowieniom odrębnej umowy zawartej pomiędzy Kupującym a wybranym przez niego dostawcą usług bezprzewodowych.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą usług bezprzewodowych.

Nie wiesz, czy masz konto Apple ID albo nie pamiętasz, do czego się go używa? Aby znaleźć konto Apple ID, wprowadź swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w witrynie iforgot. Stuknij opcję Utwórz bezpłatny Apple ID. Wybierz datę urodzenia i wprowadź swoje imię i nazwisko. Stuknij opcję Dalej.

Powrót do góry Ceny i ich korekta Apple zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów wystawionych w Apple Store w dowolnym czasie oraz poprawiania ewentualnych błędów w cenach. Wszelkie zmiany cen nie będą miały wpływu Opcje Apple. zamówienie, które zostało już przyjęte przez Apple. W przypadku wystąpienia błędu w cenie Kupujący zostanie o nim zawiadomiony oraz będzie mógł kontynuować realizację transakcji z uwzględnieniem właściwej ceny albo anulować zamówienie bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu.

Ewentualnie Kupujący może zadzwonić pod bezpłatny numer Apple Store, od poniedziałku do piątku w godzinacha wówczas specjalista Apple pomoże mu przejść przez cały proces składania zamówienia, od wyboru produktu do sposobu płatności.

Wysyłka i dostawa - Pomoc w zakupach - Apple (PL)

Niezależnie od wybranego sposobu składania zamówienia Kupujący może sprawdzić dane zamówienie przed jego złożeniem.

Po zawieszeniu połączenia możesz stuknąć w Przełącz, aby przełączać między oboma połączeniami, albo stuknąć w Złącz, aby rozmawiać z oboma osobami jednocześnie. Zobacz: Wykonywanie połączenia konferencyjnego. Uwaga: W przypadku sieci CDMA nie możesz przełączać połączeń, jeśli drugie połączenie było połączeniem wychodzącym.

Anuluj Ręczne uaktualnianie aplikacji na urządzeniach Apple Możesz wyłączyć uaktualnienia automatyczne i uaktualniać aplikacje ręcznie. Możesz też włączyć uaktualnienia automatyczne, aby nie trzeba było ręcznie uaktualniać każdej aplikacji. Ręczne uaktualnianie aplikacji Na telefonie iPhone i Padzie aplikacje pobrane ze sklepu App Store są domyślnie uaktualniane automatycznie. Jeśli wystąpi problem, możesz uaktualnić aplikację ręcznie. Stuknij ikonę profilu u góry ekranu.

Możesz jednak łączyć takie połączenia. Złączenie połączeń jest niemożliwe, jeśli drugie połączenie jest połączeniem przychodzącym.

Przyklad opcji handlowych System handlowy NSE.