Opcje strategii VIX

Pokazuje, ile i jak często zmienia się cena. Dodatkowo rynek SPX znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Problem natomiast stanowi określenie wartości średniej, która będzie inna dla różnych horyzontów czasowych. Mówimy wtedy o średnio dniowych opcjach wygaśnięcia, których domniemana zmienność służy jako podstawa do obliczania wartości indeksu VIX. Podczas gdy amerykański VIX futres ma mnożnik , europejski, który jest powiązany z Euro Stoxx 50,  ma mnożnik dziesięć razy mniejszy. Wyjaśnia to również, dlaczego opcje put out-of-money są zazwyczaj droższe niż opcje call out-of-money.

Dla opcji VIX Futures wygasających 20 listopada stosunek wielkości pozycji krótkich i długich wygląda następująco: 1x short put 20 1x long call 22 2x short call 30 Idea, która stoi za włączeniem tej strategii do portfela znajduje swoje uzasadnienie w dwóch istotnych czynnikach.

Opcje strategii VIX

Jak wiadomo zmienność jest procesem mean revertującym, czyli jej wartość będzie zawsze wracać do średniej. Świadczy o tym fakt, iż dzienna zmienność w ujęciu rocznym jest większa od zmienności dla dłuższego okresu tygodnie, miesiące, lata.

Opcje strategii VIX

Problem natomiast stanowi określenie wartości średniej, która będzie inna dla różnych horyzontów czasowych. Niezależnie jednak Opcje strategii VIX średniej wartości przyjęte jest, iż okres wyższej zmienności poprzedzony jest okresem niższej zmienności i na odwrót.

Opcje strategii VIX

Okres niższej zmienności poprzedzony jest okresem podwyższonej zmienności. Analiza cykliczności pokazuje, że w ostatnich latach okres podwyższonej zmienności poprzedzony był okresem niższej zmienności w cyklach miesięcznych. Dodatkowo rynek SPX znajduje się w silnym trendzie wzrostowym.

Opcje strategii VIX

Klasyczny model trendowy składa się w dużej mierze z mean reversion i korekt rynkowych. Dowody na poprawność tego modelu można znaleźć na większości rynków.

Opcje strategii VIX

Pomimo niskiego odczytu indeksu VIX, oczekiwania rynkowe co do przyszłej zmienności implikowanej utrzymują się na znacznie wyższym poziomie. Jest to czysto subiektywna ocena. O ile całkowicie subiektywne podejście do rynku jest niedopuszczalne, o tyle dopuszczalne jest dołączanie do handlu pewnych subiektywnych metod.

Klucz to VIX 3/4 autocity-poznan.pl o śmiertelności w Polsce=Brak. Jaki jest TWÓJ PLAN na wyjście z giełdy?