Grupy opcji.

Następnie będziesz musiał zmienić jej uprawnienia. Nie powoduje to zmiany etykiety wyświetlanej obok kontrolki, ale może ułatwić korzystanie z tej etykiety w wyrażeniach lub makrach.

Przycisk opcji

Kliknij formularz lub raport w miejscu, w którym chcesz umieścić kontrolkę. Kontrolka jest umieszczana w formularzu lub raporcie. Mimo że nie jest to wymagane, możesz zmienić nazwę kontrolki tak, aby zawierała bardziej opisową nazwę.

Nie powoduje to zmiany etykiety wyświetlanej obok kontrolki, ale może ułatwić korzystanie z tej etykiety w wyrażeniach lub makrach.

Jak pogrupować wiele przycisków opcji / opcji w programie Excel?

Zmienianie nazwy kontrolki Upewnij się, że kontrolka jest zaznaczona. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić. Wpisz nową nazwę w polu właściwości Nazwa kontrolki.

Grupy opcji. Darmowy program handlowy wyboru

Jeśli chcesz, możesz zmienić pole wyboru na przycisk opcji lub przycisk przełącznika. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy pole wyboru, wskaż polecenie Zmień na w menu skrótów, a następnie kliknij przycisk przełączania, przycisk opcji lub przycisk Początek strony Opis grup opcji Pojedyncze pole wyboru, przycisk opcji lub przycisk przełącznika mogą być powiązane lub niepowiązane albo mogą być częścią grupy opcji.

  • Robot binarny jest kompatybilny z opcja IQ
  • Strategia dywersyfikacji silnika Tata
  • Jak zdobyc pieniadze na maloletnie
  • Wstaw wiele przycisków opcji w zakresie komórek za pomocą Kutools for Excel Wstaw wiele zestawów przycisków opcji za pomocą pola grupy kontrolki formularza Jeśli chcesz wstawić jakieś Form kontroli przyciski opcji i pogrupuj je, możesz je narysować Pola grupowe a następnie włóż do nich przyciski opcji.

W grupie opcji jest wyświetlany ograniczony zestaw alternatyw i można jednocześnie wybrać tylko jedną opcję w grupie opcji. Grupa opcji składa się z ramki grupy i zestawu pól wyboru, przycisków przełączników lub przycisków opcji.

Jeśli grupa opcji jest powiązana z polem, z polem jest powiązana tylko sama ramka grupy, a nie kontrolki zawarte w ramce. Grupy opcji. ustawiać właściwość Źródło kontrolki dla każdej kontrolki w grupie opcji, należy ustawić dla każdej kontrolki wartość opcji na liczbę opisową dla pola, z którym jest powiązana ramka grupy. Po wybraniu opcji w grupie opcji program Access ustawia wartość pola, z którym grupa opcji jest powiązana z Grupy opcji.

Lista rozwijalna

właściwości Wartość opcji wybranej opcji. Wartością grupy opcji może być tylko liczba, a nie tekst. Program Access przechowuje ten numer w tabeli źródłowej. Grupa opcji może być również ustawiona na wyrażenie lub może być niepowiązana.

  1. Emisja opcji akcji w TFSA
  2. Wybor zapasow Pakistan.
  3. Modyfikowanie grupy opcji Domyślna konfiguracja grupy opcji, w której umieściłeś instancję Amazon RDS nie jest wystarczająca do pracy z bazą danych Kaspersky Security Center.
  4. Grupy opcji: Definicja pojęcia

W niestandardowym oknie dialogowym można użyć niepowiązanej grupy opcji, aby zaakceptować dane wprowadzane przez użytkownika, a następnie wykonać akcję na ich podstawie. Jednak jest to tylko sugestia i do dowolnego z tych trzech celów możesz użyć dowolnej z trzech kontrolek. Początek strony Tworzenie grupy opcji Grupę opcji można szybko utworzyć przy użyciu Kreatora grup opcji. Przed rozpoczęciem zdecyduj, czy wartość opcji ma być przechowywana w tabeli.

W takim przypadku pole typu danych Liczba musi być przeznaczone do tego celu.

Co chcesz zrobić?

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania pola do tabeli, zobacz artykuł Tworzenie tabeli i dodawanie pól. Otwórz formularz w widoku projektu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok.

IzzyRest - Część biurowa - Grupy opcje dodatkowe

Na karcie Projektowanie w grupie Kontrolki upewnij się, że zaznaczono pozycję Użyj kreatorów kontrolek. W tej samej grupie kliknij przycisk Grupuj opcje.

Wstawianie grupy przycisków opcji

Kliknij formularz w miejscu, w którym chcesz umieścić grupę opcji. Wykonaj instrukcje kreatora. Na ostatniej stronie kliknij przycisk Zakończ. Program Access umieszcza grupę opcji w formularzu.

Kiedy należy używać w grupę przycisków opcji

Zmienianie nazwy grupy opcji    Chociaż nie jest to wymagane, możesz zmienić nazwę grupy opcji, aby zawierała bardziej opisową nazwę.

Nie spowoduje to Grupy opcji. etykiety wyświetlanej obok grupy opcji, ale może ułatwić korzystanie z kontrolki w wyrażeniach lub makrach.

Porady dotyczące układu Kiedy należy używać w grupę przycisków opcji Zastosuj grupę przycisków opcji w szablonie formularza, aby przedstawić małą liczbę powiązanych, lecz wzajemnie wykluczających się opcji dla użytkowników.

Upewnij się, że jest zaznaczona grupa opcji, klikając ramkę grupy. Wpisz nową nazwę w polu właściwości Nazwa grupy opcji. Początek strony Dodawanie nowej opcji do istniejącej grupy opcji Do grupy opcji można dodawać nowe kontrolki opcji w celu zmiany potrzeb.

Grupy opcji. Jak pisac system handlowy

W grupie można utworzyć nową kontrolkę lub wyciąć istniejącą kontrolkę z innego miejsca formularza i wkleić ją do grupy. Kliknij ramkę grupy opcji, aby ją zaznaczyć, a następnie przeciągnij Opcje binarne do ogladania psow zmiany rozmiaru ramki, aby zrobić miejsce na nową kontrolkę opcji. Wykonaj jedną z następujących czynności: Tworzenie nowej kontrolki w grupie Na karcie Projektowanie w grupie Kontrolki kliknij narzędzie dla typu kontrolki, które chcesz dodać pole wyboruprzycisk opcji lub przycisk przełączania.

Wyświetlanie wartości Tak/Nie za pomocą pól wyboru, przycisków opcji i przycisków przełączania

Przenieś wskaźnik tak, aby był umieszczony wewnątrz ramki grupy opcji. Ramka zmieni kolor, aby wskazać, że nowa kontrolka stanie się częścią grupy opcji. Kliknij, Grupy opcji.

Grupy opcji. Robot opcji binarnej sprzedaje dziennie

umieścić kontrolkę w grupie. Przenoszenie istniejącej kontrolki do grupy Proste przeciąganie kontrolki do grupy opcji nie powoduje, że stanie się ona częścią grupy. Aby kontrolka stała się opcją, należy ją Grupy opcji.

Tworzenie grupy

i wkleić do grupy. Zaznacz kontrolkę, którą chcesz przenieść do grupy opcji. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wytnij. Zaznacz grupę opcji, klikając ramkę otaczaną grupę.

Menu nawigacyjne

Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wklej. Program Access doda kontrolkę do grupy. Prawdopodobnie trzeba będzie przenieść kontrolkę i jej etykietę, aby były zgodne z istniejącymi kontrolkami i etykietami.

Wybierz nowo dodaną kontrolkę, a następnie naciśnij klawisz F4, aby otworzyć arkusz właściwości kontrolki. Zwróć uwagę na wartość właściwości Wartość opcji nowo dodanej kontrolki. W zależności od potrzeb możesz pozostawić ją w wartości zasugerowanej przez program Access lub możesz zmienić ją na inną wartość.