Opcja handlowa Cena transakcyjna. Wyłącznie na platformie easyMarkets

Jeśli posiadasz już aktywa bazowe, do sprzedaży których się zobowiązujesz, Twoje ryzyko będzie mniejsze. Inside Viewer Zastanawiało Cię kiedyś, jak idzie innym inwestorom? Handluj w prosty sposób bez wymaganego depozytu zabezpieczającego i spreadów. Uproszczone inwestowanie Zostań na rynku, będąc poinformowanym.

Opcja handlowa Cena transakcyjna

Ask price - co to jest cena ask? Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo Cena ask oznacza cenę, po której inwestor może zawrzeć transakcję kupna Można ją zdefiniować jako cenę, po której jesteś w stanie kupić instrument finansowy. Podczas inwestowania na rynku finansowym widzisz zarówno cenę sprzedaży, jak i cenę kupna. Cena kupna jest zawsze wyższa od ceny sprzedaży, a różnica między tymi dwiema cenami nazywana jest spreademktóry jednocześnie stanowi koszt otwarcia transakcji na rynku.

Opcja handlowa Cena transakcyjna

Należy pamietać, że przy otwieraniu pozycji długiejtransakcja zostanie otwarta po cenie kupna aska zamknięta po cenie sprzedaży bid. Z drugiej strony, krótką pozycję otworzy się po cenie sprzedaży bida zamknie po cenie kupna ask. Dodatkowo należy pamiętać, że cena, jaką widać na wykresie zarówno na platformie transakcyjnej xStation oraz platformie transakcyjnej MT4 jest ceną sprzedaży bid.

Opcja handlowa Cena transakcyjna

Gdzie mogę sprawdzić cenę kupna na platformie xStation? Cena powinna pojawić się w oknie wykresu.

2016 MINI F56 JCW (231hp) - DRIVE \u0026 SOUND (60FPS)

Gdzie mogę zobaczyć cenę kupna na platformie MT4? Aby zobaczyć cenę kupna, należy najpierw nacisnąć klawisz F8 na klawiaturze. Ceny powinny się wówczas pojawić na wykresie.

Opcja handlowa Cena transakcyjna

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo.