KG Wzgledny system handlowy koszyka, Boczniaki 1 kg - Zielony Ryneczek Zielona Góra

Jeśli znasz nazwę producenta możesz po kliknięciu w listę rozwijalną — producent- wpisać na klawiaturze nazwę producenta — system będzie automatycznie zawężał liczbę producentów odpowiednio dopasowując ich nazwy do wpisywanych liter. Wysokość stawek wybiera się z listy, osobno dla cen zakupu i sprzedaży domyślna wartość tego ostatniego wzięta jest z kartoteki kategorii asortymentowych.

Pomoc dla systemu e-HURT TJ Logistic

System został zaprojektowany tak, aby łączyć poznane już wcześniej sposoby wyszukiwania, dając możliwość użytkownikowi intuicyjnie i łatwo zawężać listę produktów, tak aby precyzyjnie znaleźć ten, który jest dla niego odpowiedni. Możesz zatem skorzystać z wyszukiwarki, ograniczyć wynik do producenta, zawęzić grupę, i na koniec wyświetlić tylko te produkty, które aktualnie znajdują się w promocji uwzględniając wcześniej nałożone filtry Poniżej przedstawione 2 przykłady obrazujące możliwości wyszukiwania przez łączenie różnych sposobów szukania towarów oraz sposobu prezentacji wyszukanych danych.

Wystarczy teraz zawęzić wyszukiwanie do produktów sezonowych Świątecznych i pozostaną na liście karpie oraz wspomniana s-karp-eta proponowane w ofercie świątecznej. Można to zrobić w dwojaki sposób. Poniższy rysunek przedstawia sposób nr 1.

I tak dla powyższego przykładu Sinko Słonina Wędzona Luz [0,8kg] czyli sprzedawana minimalna porcja to ok. Drugim sposobem na dodanie towaru do koszyka jest fizyczne kliknięcie w pole ilości danego produktu i wpisanie z klawiatury numerycznej ilości jaką chcemy dodać do naszego koszyka.

NAT OF JS Bollinger Pass

W razie potrzeby program wygeneruje odpowiednie ostrzeżenie. Dotyczy artykułu podświetlonego w kartotece. Jej działanie jest identyczne jak funkcji Historia artykułu dostępnej w raporcie Stany i obroty magazynowe funkcja w menu Raporty. Na ekranie prezentowane jest chronologiczne zestawienie dokumentów magazynowych i związanych z nimi dokumentów handlowych.

Sygnalizacja

Dla każdego dokumentu podawane są przychody i rozchody analizowanego towaru, cena jednostkowa i wartość transakcji, oraz obliczany jest zysk różnica między wartością sprzedaży i zakupu. Również dotyczy artykułu podświetlonego w kartotece.

Na ekranie prezentowana jest lista dostaw, uwzględniająca ilość i kontrahenta, oraz dodatkowo numer serii oraz termin ważności towaru. Wówczas można kierować do sprzedaży towar pochodzący z konkretnej dostawy. Poniżej zamieszczono opis wybranych pól w kartotece. Pominięto pola, których znaczenie jest oczywiste.

BOX (kartonowe opakowanie)

Zakładka Informacje podstawowe Pierwsza zakładka zawiera następujące pola danych: Opcja zaawansowane pozwala szybko ukryć dużą część zbędnych pól, które nie są potrzebne. Opcja zapamiętywana jest per użytkownik. Nazwa artykułu. Program dopuszcza obecność kilku pozycji o jednakowych nazwach, przy zróżnicowaniu numerów katalogowych, lecz wyświetla wówczas ostrzeżenie dla użytkownika.

Dodawanie towarów do koszyka

Jeżeli nazwa artykułu jest bardzo długa, to można jej część umieścić w kolejnym polu Nazwa artykułu c. Nazwa oryginalna. Pole informacyjne. Wartość może być użyta do filtrowania listy asortymentów klawisz [F8]. Kraj pochodzenia.

Boczniaki 1 kg

Uwaga j. Symbol kraju wybierany jest z podręcznej kartoteki. W razie potrzeby kartotekę można uzupełnić. Zaleca się przy tym używanie międzynarodowych symboli państw, np.

GB — Wielka Brytania. Rodzaj artykułu.

Należy wybrać z listy, czy artykuł jest: Towarem. Dla towarów kontrolowany jest stan magazynowy. Program nie pozwala sprzedać więcej towaru, aniżeli jest na stanie. Wprowadzenie towaru do magazynu wymaga zakupu u dostawcy, lub wykonania bilansu otwarcia. Program nie kontroluje stanu magazynowego dla usług. Produkt montowany jest ze składników, którymi mogą być: materiały, towary, usługi, lub inne produkty dostępne w magazynie. Zaznaczenie tego wariantu stosuje się przy korzystaniu z modułu obsługi produkcji.

Ten rodzaj asortymentu wprowadzono dla wygody użytkownika.

Zwora elektromagnetyczna EL-350WS

Materiał zasadniczo przeznaczony jest do wykorzystania w module produkcji jako składnik produktua nie do bezpośredniego obrotu. Przy sprzedaży można zablokować w kartotece asortymentów wyświetlanie pozycji zadeklarowanych jako materiały korzystając z funkcji filtrowania. Jednak WAPRO Mag traktuje towary i materiały jednakowo i w razie potrzeby materiał może być kupowany i sprzedawany w zwykły sposób.

  1. System wyświetli nam wyszukane towary, w których znajduje się wpisana nazwa towaru bądź fraza.
  2. All Categories -
  3. Strategia handlowa ppt.
  4. Glossary Item Box Kartoteka asortymentów Kartoteka asortymentów przechowuje dane o towarach, usługach, opakowaniach i produktach znajdujących się w ofercie firmy.

Specyfika obrotu opakowaniami zwrotnymi kaucjonowanymi wymusiła wyodrębnienie ich jako osobnej kategorii towarów. W kartotece asortymentów informację o rodzaju towaru znaleźć można w rubryce oznaczonej R.

Kategoria asortymentowa. Z kategorią związane są ceny, narzuty, oraz szablony indeksów: katalogowego i handlowego.

Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku.

Broker opcji binarnych binarnych

W czasie stosowania przestrzegad obowiązujących norm i przepisów BHP. Unikad bezpośredniego kontaktu z płynnym produktem oraz wdychania oparów rozpuszczalników. Produkt i jego opary są łatwopalne.

Logiczne systemy handlowe

Nie palid, unikad otwartego ognia. Podczas pracy z produktem, a także po jej zakooczeniu należy intensywnie wietrzyd pomieszczenia.